Osmanlı Ordusu Nasıl Sefer Çıkardı?

0
Advertisement

Osmanlı Ordusunun sefere çıkışı ile ilgili bilgiler. Osmanlılar sefere nasıl çıkarlardı, hangi zamanı tercih eder nasıl organize olurlardı?

Osmanlı ordusunun sefere çıkışı, savaş edişi, çok sıkı bir düzene bağlıydı. Savaş ne tarafta olacaksa, ordu ona göre toplanma yerlerine giderdi. Herhangi bir memlekete savaş ilân olunduktan sonra, padişah otağı kurulur ve bütün Anadolu ve Rumeli Tımarlarına fermanlar yazıldı.

Osmanlı Ordusu

Osmanlı Ordusu

Eğer savaş Rumeli tarafında olacaksa padişah otağı Davutpaşa’da, doguda olacaksa Üsküdar’da kurulurdu. Bu sırada İmparatorluğun her yarinden gelen askerler toplandıktan sonra bir yoklama yapılır ve ordu yürüyüşe geçerdi. Ordunun önünde giden akıncılar düşman memleketlerine akınlar yaparlar, uğradıkları yerlere ve çevrelerine korku salarlardı.

Osmanlı ordusunun başkomutanı padişahtı. Padişahlar sefere çıkmadıkları zaman sadrazam orduya komuta ederdi. Osmanlı ordusunun düşman karşısında aldığı savaş durumu genel olarak şöyleydi: Eğer savaş Rumeli tarafında ise Rumeli Tımarlı sipahileri ordunun sağ yanında yer alırlardı. Anadolu sipahileri ise sol kanada geçerlerdi. Padişah da Kapıkulu askerleriyle birlikte ortada yer alırdı. Eğer savaş Anadolu tarafında ise bu sefer Anadolu sipahileri sağ, Rumeli Tımarlıları sol kanatlarda yerleşirlerdi. Padişah daima Kapıkulu askerleriye ortada dururdu.

Osmanlı ordusu her yıl ilkbaharda yola çıkar, yazı ve sonbaharı savaş meydanlarında geçirdikten sonra kışın İstanbul’a dönerdi. Kışları sınırda geçirmek, Kapıkulu askerlerinin ve padişahın işine gelmezdi. Bu usul Osmanlı ordusunda bir gelenek haline gelmişti.


Leave A Reply