Papiroloji Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Papiroloji nedir? Papiroloji neyi inceler, nasıl çalışır, özellikleri nelerdir? Papirolojinin tarihçesi, hakkında bilgi.

Papiroloji

Papiroloji, Eski Mısır, Yakındoğu, Eski Yunan ve Roma arkeolojilerinde büyük önemi olan, papirüs üzerine yazılmış belgelerin bakımı, korunması, okunması ve yorumlanmasıdır.

Papirüs belgelerin çoğu, geçmişte yazı kâğıdı yapımı için papirüs bitkisinin yetiştirildiği ve kuru iklim koşullarının papirüsleri korumaya elverişli olduğu Mısır’da ortaya çıkarılmıştır. Bu ülkedeki kazılarda 1. sülale dönemine tarihlenen (İÖ y. 3000) bir mezardan boş bir papirüs tomarı, ayrıca İÖ y. 2600’e tarihlenen yazılı papirüsler bulunmuştur. Edebi metinlerin yanı sıra matematikle ilgili Rhind Papirüsü, cerrahlıkla ilgili Edwin Smith Papirüsü ve Torino Papirüsü gibi Hyksoslar dönemi ile Yeni Krallık döneminin sonları arasına tarihlenen (İÖ 1674-1085) önemli papirüs belgelerin varlığına karşın, eldeki papirüs belgelerin çoğu Helenistik ve Roma dönemlerinden kalmadır ve bunlar Mısır demotik yazısı, Eski Yunanca ya da Latince alfabeyle yazılmıştır. 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarında derlenmeye başlayan papirüs belgeler Antik Çağ Akdeniz uygarlığının yanı sıra Eski Yunan ve Roma edebiyatlarıyla eski dinler açısından da önemli bir bilgi kaynağı oluşturur. Çoğu daha önce hiç bilinmeyen, bir bölümü de eski yazarların yapıtlarında adı geçtiği için bilinen 2.500’ü aşkın Eski Yunan ve Roma edebi yapıtının papirüs kopyaları ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan en ilginci 1890’da bir Amerikan misyoner grubunun Mısır’da bulduğu, Aristoteles‘in Atheneion politeia (Atinalıların Devleti, 1943) yazmasıdır. Öte yandan Kitabı Mukaddes’e ilişkin yeni yazmalar da ortaya çıkarılmış, Lût Gölü çevresinde bulunan papirüs tomarları Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ilişkin araştırmalara önemli ölçüde ışık tutmuştur.


Leave A Reply