Paragrafın Bölümleri Nelerdir? Giriş Gelişme ve Sonuç Bölümleri Özellikleri

0
Advertisement

Paragrafın bölümleri nelerdir? Paragrafın giriş, gelişme ve sonuç bölümü ve özellikleri nelerdir. Paragrafın Bölümleri hakkında bilgi.

Paragrafın Bölümleri

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

GİRİŞ BÖLÜMÜ (GİRİŞ CÜMLESİ)

Paragrafın giriş bölümü genel olarak tek cümleden oluşur. Bu bölüm bağlayıcı öğelerle başlamaz, önceki bir cümlenin devamı olduğunu düşündürmez. Paragrafın konusu genellikle bu bölümde ortaya konur.

  • > Eleştirmenin bu görüşüne güvenmeyen sanatçı başarılı olamaz.
  • > Türk şiirinde kullanılmış bunun gibi daha birçok ölçü vardır.
  • > Özetle, her eser yazarından okuyucuya bir mektuptur.
  • > Sanatçılar dış dünyadan aldıkları bu görüntüleri iç dünyalarıyla birleştirerek eserlerine yansıtırlar,
  • > Sait Faik, İstanbul’un daha çok kenar mahallelerini

Yukarıdaki cümleleri incelediğimizde altı çizili sözlerin bağlayıcı sözler olduğundan, bu cümleler bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Çünkü bir yazının ilk cümlesinde “bundan dolayı, ama, şöyle ki, bundan da anlaşılıyor ki, çünkü, özetle” gibi bağlayıcı sözler bulunmaz.

GELİŞME BÖLÜMÜ

Paragrafın en ayrıntılı bölümüdür. Bu bölümde yazar düşünceyi; açıklama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma gibi yollarla geliştirir. Paragraftaki yardımcı düşünceler çoğunlukla bu bölümde bulunur. Bu bölümde giriş bölümünde bulunmayan bağlayıcı sözler bulunabilir.

Ele alınan konunun çeşitli yönleri incelenir. Yerine göre konuyla ilgili bir yargı tartışılır, açıklayıcı bilgiler verilir, düşünceyi kanıtlayacak örnekler bulunur, başkalarının düşüncelerinden alıntılar yapılır, istatistiki bilgilere başvurulur.

Advertisement

SONUÇ BÖLÜMÜ

Bu bölüm genellikle tek cümledir. Yazar bu bölümde düşüncesini derleyip toparlar ve bir sonuca bağlar. Paragrafta anlatılanları özetleyen bölümdür. Paragraftaki ana düşünce verilememişse burada buna yer verilir. Çoğunlukla; “kısaca, özetle, böylece bununla birlikte, bundan dolayı” gibi bağlayıcı sözlerle başlar.

Paragraftaki giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini aşağıdaki örnekte gösterelim:

Sanatçılar eserlerine yapılan eleştirileri nedense kabul etmek istemiyorlar. (Giriş Bölümü) Çok açık gaflarını bile bir türlü görmek istemiyorlar. “Evet ama, fakat, hayır, şey, yani, tabi ki, dediğiniz yanlış” laflarıyla işi idareye çalışıyorlar.(Gelişme Bölümü) Bilmiyorlar ki iyi sanatçı olmak, eleştiriye açık insanların harcıdır. Eleştirilmeden başarılı olmak olanaksızdır. (Sonuç Bölümü)

Paragrafta Konu; paragrafın ne hakkında olduğunu gösterir.

Konu cümlesi (ana düşünce); paragrafta savunulan, açıklanan ve okura iletilmek istenen temel düşünceyi vurgular.

Advertisement


Leave A Reply