Paris Kongresi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Paris Kongresi ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Paris Kongresi’nin tarihi, önemli maddeleri, önemi hakkında bilgi.

Paris Kongresi; Kırım Savaşından (1854-1855) sonra Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere Fransa, Rusya, Piemonte Krallığı, Avusturya ve Prusya’ nın katılmasıyla Paris’te yapılan antlaşmadır (30 Mart 1856).

Prusya, Rusya’ ya karşı savaşa girmemesine karşın Boğazlar sorununun konu edildiği 1841’deki Londra Antlaşması’nı imzaladığı için Paris Kongresi’ne çağrıldı. Osmanlı Devleti ile yakınlaşma içinde olan İngiltere, Rusya’ya ağır koşulların konulmasını isterken, Rusya ile işbirliğine giren Fransa bu tutuma karşı tavır aldı. Fransa İmparatoru III. Napolyon, Osmanlı İmparatorluğunun Fransa’dan çok İngiltere’nin yanında yer aldığını görünce, Rusya’dan yana bir görünüm içine girdi. Görüşmeler sonunda 34 maddeden oluşan antlaşma üye devletlerce imzalandı.

Antlaşmanın başlıca maddeleri: Rusya, Kars da içinde olmak üzere Osmanlı Devleti’nden almış olduğu toprakları geriye verdi. Müttefikler de Sivastopol, Gözleve, Kerç, Balakaeva, Yenikale, Kılburun’u Ruslara bıraktılar. Tüm savaş tutsakları karşılıklı değiştirildi. 1841 Londra Antlaşması ile Boğazlara ilişkin karar aynen kaldı. Karadeniz tüm devletlerin savaş gemilerine açık olacak. Savaş gemilerinin yapımı için Karadeniz kıyılarında tersane yapılmayacak. Tuna Irmağı’ndaki gemi işletmesi için daha önce Viyana Kongresi’nde alman kararlar aynen kalacak. Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak, ancak içişlerinde serbest olacak. Sırbistan da Eflak ve Boğdan’ın statüsüne sahip olacak. Kongreye katılan devletler, Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletler topluluğuna girmesini kabul ettiler. Anlaşmayı imzalayan devletlerden herhangi biri Osmanlı Devleti ile bir anlaşmazlığa düşerse, bu anlaşmazlığı savaşa dökmeden antlaşmayı imzalayan öteki devletlerin arabuluculuğu olması kabul edildi. Islahat Fermanı’nın yayınlaması dikkate alınarak Osmanlı Devleti’nin Hristiyan uyruk için tanıdığı ayrıcalıklar ve antlaşmayı imzalayan üye devletlerinin Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmayacağı kabul edildi.


Leave A Reply