Paris’te İmzalanan Barış Antlaşmaları Nelerdir?

0
Advertisement

Paris’te tarih boyunca imzalanmış olan barış antlaşmaları ile ilgili olarak genel ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Paris Antlaşması

Paris’te İmzalanan Barış Antlaşmaları

Fransa’yla İngiltere arasındaki Yedi Yıl Savaşı‘na (1756-63) ve bu savaşın Amerika’da Fransız ve Yerli Savaşı (1754-63) olarak bilinen evresine son veren 10 Şubat 1763 tarihli Paris Antlaşması’yla, Fransa Mississippi Irmağının doğusunda kalan ve Kanada’yı da kapsayan Kuzey Amerika’daki bütün topraklarını İngiltere’ye bıraktı. Florida’yı İngiltere’ye bırakan ispanya ise karşılığında Fransa’dan Louisiana Toprakları’yla New Orleans’ı aldı. İngiltere’ye Kanada yerine Fransa’nın sömürgesi olan, şeker üretiminde uzmanlaşmış, zengin Batı Hint Adalarının bırakılmasını isteyen İngiliz kamuoyu antlaşmayı tepkiyle karşıladıysa da, 1763 Paris Antlaşması genellikle İngiltere’nin büyük bir imparatorluk olma yolunda attığı en önemli adım olarak kabul edilir.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nı (1775-83) sona erdiren 3 Eylül 1783 tarihli Paris Antlaşması’yla İngiltere ABD’nin bağımsızlığını tanıdı ve Florida’yı İspanya’ya bıraktı. Aynı antlaşmayla Mississippi Irmağı ABD’ nin batı sınırı olarak belirlendi. Amerikalıların İngiliz vatandaşlarına olan özel borçlarını ödemeleri ve Newfoundland’deki balıkçılık alanlarını kullanmaları kararlaştırıldı. Kongre’nin İngiltere’ye bağlılığını koruyanlara adil biçimde davranması istendi.

Fransa’yla Napolâon’u yenilgiye uğratan Koalisyon devletleri (İngiltere, Avusturya, Prusya, Rusya, İsveç ve Portekiz) arasında 30 Mayıs 1814’te imzalanan Paris Antlaşması’yla Napoleon’un Avrupa üzerindeki egemenliği sona erdi. Antlaşmada, yeniden Bourbon hanedanının yönetimi altına giren Fransa’nın yararına birçok koşul yer aldı.

Kısa bir süre için yeniden yönetimi ele geçiren Napoleon’un Waterloo‘da kesin olarak yenilgiye uğratılmasının ardından Koalisyon kuvvetlerinin Fransa’ya dayattığı yeni Paris Antlaşması’yla (20 Kasım 1815) Fransa 1790’daki sınırlarına çekildi, yüksek bir tazminat ödemeyi ve ülkede bir işgal ordusunun bulunmasını kabul etti.

Advertisement

Kırım Savaşı’nın (1853-56) sonunda 30 Mart 1856’da imzalanan Paris Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü güvence altına alındı. Rusya Tuna Irmağının ağzındaki Besarabya’nın güneyinden çekilmek zorunda bırakıldı. Karadeniz savaş gemilerinden arındırılırken bütün ülkelere Tuna Irmağında ulaşım hakkı tanındı.

İspanyol-Amerikan Savaşı’nı (1898) sona erdiren 10 Aralık 1898 tarihli Paris Antlaşması’yla İspanya Küba’nın bağımsızlığını kabul etti. Filipin Adaları, Porto Riko ve Guam’ı ABD’ye bıraktı. I. Dünya Savaşı’ nın sonunda Paris’in çeşitli banliyölerinde savaşı sona erdiren bir dizi barış antlaşması imzalandı.

II. Dünya Şavaşı’nda Almanya’nın yanında yer alan İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Finlandiya’yla savaşı kazanan Müttefikler arasında imzalanan 10 Şubat 1947 tarihli Paris antlaşmalarıyla yenilen ülkelerin hepsi tazminat ödemeyi kabul etti, bir bölümü de toprak yitirdi.


Leave A Reply