Patalog Nedir? Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Çalışma Ortamı

0
Advertisement

Patolog nedir? Pataloglar ne iş yapar, görev ve sorumlulukları nelerdir? Patalogların çalışma ortamı, çalışma alanları hakkında bilgi.

Patalog

Patolog, tıbbi alanda hastalığın nedenlerini, doğasını ve etkilerini inceleyen bir doktordur. Patoloji alanı, bir hastalığın sonucu olan hücrelerde, dokularda ve organlarda meydana gelen değişikliklerin konsantrasyonları ile geniştir.

patalog

Patalog Ne İş Yapar?

Patologlar tipik olarak üç ana disiplin alanından birinde çalışırlar: öğretmenler, araştırmacılar veya teşhisçiler olarak. Klinik verileri biyokimyasal, moleküler ve fizyolojik laboratuvar çalışmalarıyla entegre etme yeteneği, günlük olarak yapılan işin temelidir.

Akademik alanda çalışan kişiler bilgilerini tıp öğrencilerine, tıp meslektaşlarına ve diğer kursiyerlere çeşitli düzeylerde aktarırlar. Patoloji alanındaki araştırmacılar, çeşitli hastalıklar için alan bilgisini, anlayışını ve tedavi seçeneklerini daha da ilerletmek için hastalık modelleri, klinik araştırmalar ve diğer deneysel programlar için laboratuvar bilimini kullanır. Bu bilgi, gelecekte hastaları daha agresif bir şekilde tedavi etmek ve teşhis etmek için kullanılır. Klinik laboratuvarlarda veya tıbbi ortamlarda çalışan profesyoneller, hastalardaki hastalığı teşhis ve tedavi etmek için laboratuvar ve doku analizi bilgilerini geliştiren ve uygulayan danışman hekimler olarak pratik yaparlar.

Tıp endüstrisinde çalışan profesyonellerin ölüm sonrası aşamada hastalarla da çalışabileceklerini unutmamak önemlidir. Bu hastalarla yapılan araştırmalar, hastalığı incelemek veya bir ölümün bir cinayet mi yoksa doğal nedenlerden mi kaynaklandığını belirlemek için kullanılır.

Advertisement
Bir Patolog şunları yapabilir:

Hastanın bir nakil ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için bir hastanın böbrek dokularını mikroskop altında inceler.

Kişinin cinayetten mi yoksa doğal sebeplerden mi öldüğüne karar vermek için otopsi yapar. Bu bilgi bir suçu çözmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Hamile bir kadının taşıdığı çocuğun sağlıklı bir şekilde doğup doğmayacağını belirlemek için kan testine bakar.

Patolog Türleri:
  • Anatomik Patolog
  • Klinik Patolog
  • Adli Patolog
  • Sitopatolog
  • Nöropatolog
  • Moleküler Patolog
  • Kimyasal Patolog
  • Genetik Patolog
  • İmmünopatolog

Bir Patoloğun çalışma yeri nasıldır?

Alandaki çoğu profesyonel, araştırma projelerini planlamak, diğer bilim adamlarının bulgularını araştırmak ve diğer doktorlarla toplantılara katılmak için çok zaman harcamayı bekleyebilir. Bir seferde çok fazla bilgi alma becerisine ve bazen uzun araştırma projelerini tamamlama sabrına sahip olmalıdırlar. Doğru ve titiz çalışanlar olmaları gerekir, bu özellikle bulguları hastanın alacağı bakım için kritik bir bileşen olduğunda hastalığı teşhis etmek için çalışan profesyoneller için geçerlidir. Çoğunlukla tek başlarına çalışırlar, ancak bulgularının yazılı veya sözlü olarak kanıtlanması için mükemmel iletişim becerileri gereklidir.

Patoloji alanı çok geniş olduğu için çalışma koşulları büyük ölçüde değişecektir. Bununla birlikte, patologlar çoğunlukla hastanelerde, ofislerde, sınıflarda ve laboratuvarlarda çalışır. Alandaki tipik bir profesyonel, haftada 40 saat çalışmayı bekleyebilir, ancak çalıştıkları sektöre bağlı olarak, 40 saatten fazla bir çalışma haftası beklenebilir. Çalışma saatleri çeşitlidir ve genellikle dönüşümlü bir vardiyadır.

Advertisement


Leave A Reply