Pearl Jam, Crown Of Thorns Çevirisi

0
Advertisement

Pearl Jam Crown of Thorns Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Pearl Jam Crown of Thorns şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Pearl Jam – Crown Of Thorns Çevirisi

 • You ever hear the story of Mr. Faded Glory?
 • Hiç Bay Faded Glory’nin hikayesini duydunuz mu?
 • Say he who rides a pony must someday fall
 • O der ki, midilliye binen kişi bir gün mutlaka düşer
 • I’ve been talkin’ to my alter, says “Life is what you make it
 • Değişimimle ilgili konuştum, dedi ki “Hayat onu nasıl yaşadığındır
 • And if you make it death well rest your soul away, away, away”
 • Eğer ölümü yaşarsan, o zaman ruhunu uzak, uzak, uzakta dinlendir”
 • It’s a broken kind of feeling, she’d have to tie me to the ceiling
 • Bu duygularımı incitti, beni tavana bağlamak zorunda
 • A bad moon’s comin’, better say your prayers
 • Kötü ay geliyor, dualarınızı o güne saklayın
 • I wanna tell her that I love her, but does it really matter?
 • Ona onu sevdiğimi söylemek istiyorum, fakat birşey farkeder mi?
 • I just can’t stand to see you dragging down again, again, again
 • Senin aşağıya doğru tekrar tekrar sürüklendiğini görmeye dayanamıyorum
 • So I’m singing, oh this is my kinda love
 • Şarkı söylüyorum, bu benim sevme tarzım
 • It’s the kind that moves on
 • Hareketi bir tarz
 • It’s some kind that leaves me alone, you know
 • Beni yalnızlığa terk eden bir tarz, biliyorsun
 • I used to treat you like a lady, now you’re my substitute teacher
 • Sana bir hanımefendi gibi davrandım, şimdi sen benim yedek öğretmenimsin
 • This bottle’s not a pretty, not a pretty sight
 • Bu şişe güzel değil, hoş bir manzara değil
 • I owe the man some money, so I’m turnin over honey
 • Adama biraz para borcum vardı ben de bala çevirdim
 • Yes, Mr. Faded Glory is once again doin’ time, yeah
 • Evet, Bay Faded Glory yine hapiste yatıyor
 • This is my kinda love
 • Şarkı söylüyorum, bu benim sevme tarzım
 • It’s the kind that moves on
 • Hareketi bir tarz
 • It’s some kind that leaves me alone, you know
 • Beni yalnızlığa terk eden bir tarz, biliyorsun
 • Leaves me alone
 • Beni yalnız bırakan
 • Like a crown of thorns
 • Dikenli bir taç gibi
 • It’s all who you know
 • Tüm bildiğin bu
 • So don’t burn your bridges, woman
 • O yüzden köprüleri yapma, bayan
 • ‘Cause someday, yeah
 • Çünkü bir gün


Leave A Reply