Penisilin Nedir?

0
Advertisement

Ünlü bilim insanı Alexander Fleming tarafından keşfedildikten sonra milyonlarca insanın hayatını kurtaran bir ilaç / madde olan Penisilin ve özellikleri hakkında bilgiler.

penisilinAntibiyotik ilaçlardan biridir. Günümüzün en etkin antibiyotik maddelerinden birisi olan penisilin bir doğa ürünüdür ve bir tesadüf eseri olarak bulunmuştur.

İlk defa 1929’da İngiliz bakteriyoloğu Alexander Fleming, bir deneme yaparken, ürettiği bakterilerin içine dışarıdan tesadüfen düşen, «penicillium notatum» adı verilen küf mantarlarının, «coccus» cinsi bakterilerinin üremesine engel olduklarını görmüştü. İkinci Dünya Savaşı sırasında Oxford Üniversitesinde bu küf mantarları sistematik üretildi, mantarların yaptığı antibiyotik maddeler sâf halde elde edildi, bu bileşiklere «penicillin» (penisilin) adı verildi. Savaş yıllarında Mısır’a giden İngiliz Başbakanı Churchull’in geçirdiği zatürre hastalığı ilk defa penisilinle tedavi edildi, dünyada bu ilaç büyük yankılar uyandırdı.

Penisilin tek cinsli bir madde değildir, «penisilin G», «penisilin K», «penisilin X» gibi çeşitli cinslere ayrılır. Küf mantarlarının meydana getirdiği bu bileşikler birleşim (sentez) yolu ile yapılmışsa da bu yol hem çok pahalıdır, hem de o kadar verimsizdir ki bugünkü dünya ihtiyacını karşılamaya imkan yoktur. Onun için büyük ilâç yapımevleri, daha çok, «penicillium notatum» mantarlarını geniş ölçüde üretirler,.penisilini bu yoldan elde ederler.

Penicillinin etki ettiği «coccus» (kök) cinsi bakteriler vücudumuzda türlü çeşit iltihaplı hastalıkları meydana getirenlerdir. Başlıcaları zatürre, bel soğukluğu, frengi, menenjit vs. ile her çeşit iltihaplı yaralardır. Penisilin bu hastalıklara karşı sülfamitlî ilaçlardan sonra bulunan en etkin ilaç olmuştur. Bugün tıp aleminde bundan da kuvvetli antibiyotikler bulunmuştur.

Advertisement

Leave A Reply