Peygamberlere İman Ne Demektir?

0

Peygamberlere iman ne demektir? Peygamberlerin sahip olduğu vasıflar nedir? Peygamberlere iman denilince ne anlamamız gerekmektedir?

Peygamberlere İman Ne Demektir?

Peygamberler, Cenab-ı Allah tarafından insanların kendi içinden seçerek gönderdiği hidayet rehberleridir. İnsanlar ubudiyetin sırlarını onlar vasıtasıyla öğrenerek Hak yolunun yolcusu olurlar. Böylece Allah Teala kitaplar ve peygamberleri ile insanın inançlarını sağlam kılmış ve güzel ahlakın ne olduğunu onların şahsiyetinde insanlara göstermiştir. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet-i ilahi dünya ve ahiret iyiliklerine giden yollarda onların mümtaz yaşantılarının insanlara sunmuş olduğu örnek yaşamlarıdır.

Advertisement

Peygamberler başlıca şu üç vazife için gönderilmişlerdir:

• Allah’ın ayetlerini okumak,

• Kötülüklerden sakındırmak,

• Kitap ve hikmeti öğreterek insanları Allah’ın razı olduğu dosdoğru yola iletmek.

Advertisement

Peygamberlerin sahip olduğu vasıflar şunlardır:

a) Sıdk:

Peygamberler söz ve davranışlarında daima doğruluk üzerindedirler. Onlardan yalan sözler ve yanlış davranışlar meydana gelmez.

b) Emanet:

Peygamberler kendilerine emanet edilen maddi ve manevi emanetleri tam bir güven içerisinde muhafaza ederler.

c) Fetanet:

Advertisement

Peygamberler zihinsel gelişmişlik ve akli olgunluk açısından en üst seviyededirler. Onlar, kuvvetli bir hafıza, doğru işleyen bir mantık ve yüksek bir ikna yeteneğine sahiptirler.

d) Tebliğ:

Peygamberler ilahi emirleri dosdoğru bir şekilde, karşılığında insanlardan hiçbir şey beklemeden onlara bildirirler.

e) İsmet:

Gizli ve açık her türlü günah işlemekten Cenab-ı Allah Peygamberleri muhafaza etmiştir.

Peygamberlerin sahip olduğu vasıflardan ayrı olarak Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’e ait üç büyük sıfat daha vardır ki şunlardır:

• Sevgili Peygamberimiz ( s.a.v ), Habibullah’tır, bütün peygamberlerden daha üstün olup alemlerin en şerefli varlığıdır.

• Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. İnsanlar olduğu kadar cinlere de tebliğde bulunmuştur.

• Hatemu I- enbiya, yani peygamberlerin sonuncusudur.


Leave A Reply