Philadelphia Kurultayı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

1787 Philadelphia Kurultayı ile ilgili bilgiler. ABD anayasasını hazırlayan bir kurultay / toplantı olan Philadelphia Kurultayı hakkında bilgiler.

Philadelphia Kurultayı Hakkında Bilgi

Philadelphia Kurultayı, ABD Anayasası’nı hazırlayan toplantı (1787). Kurultay ağır ekonomik bunalımın yol açtığı sorunlarla daha güçlü bir merkezi yönetimin oluşturulmasına yönelik istekleri görüşmek ve Konfederasyon Maddeleri’nde değişiklik yapmak üzere 25 Mayıs-17 Eylül 1787 arasında, Philadelphia’daki Pennsylvania Eyalet Yönetim Binası’nda toplandı.
Philadelphia Kurultayı 1787
1786’da Annapolis Konvansiyonu’nun çağrısıyla düzenlenen kurultaya Rhode Island dışındaki bütün eyaletler katılmayı kabul etti. Eyalet yasama meclislerince seçilen 74 delegeden 55’i kurultay çalışmalarına katıldı ve sonuçta Anayasa 39 delegenin oyuyla onaylandı. Kurultay başkanlığını yürüten George Washington‘un yanı sıra James Madison, Benjamin Franklin, James Wilson, John Rutledge, Charles Pinckney, Oliver Ellsworth ve Gouverneur Morris gibi, dönemin önde gelen siyaset adamları delegeler arasında yer alıyordu.

Kurultay Konfederasyon Maddeleri’ni değiştirmeyi bir yana bırakarak yeni bir yönetim biçimi oluşturmaya yöneldi. Ama küçük eyaletlerin delegeleriyle büyük eyaletlerden gelen delegeler arasında temsil sorunu üzerinde anlaşmazlık çıktı. Edmund Randolph her eyaletin nüfusuna ya da zenginliğine göre temsil edileceği iki bölümlü bir meclis oluşturulmasını önerdi. William Paterson’ un önerisi ise her eyaletin Kongre’de eşit temsilini öngörüyordu. Sonuçta aralarında Oliver Ellsworth ve Roger Sherman’ın da bulunduğu delegelerce önerilen uzlaşma formülü 16 Temmuz’da onaylandı. Buna göre, meclisin bir bölümünün üyeleri eyaletlerin nüfuslarına göre seçilecek, öbüründe ise her eyalet eşit sayıda temsilci bulunduracaktı. Devlet gelirleriyle ilgili konular önce birinci bölümde ele alınacaktı.

Temsilci sayısını belirlerken kölelerin ne ölçüde hesaba katılacağı konusundaki tartışmalar da uzlaşmayla sonuçlandı. Buna göre, kölelerin beşte üçü nüfusa dahil edilecek, aynca köleler vergilerin hesaplanmasında mal varlığı sayılacaktı. Dışarıdan köle getirilmesi ise 1808’e değin serbest bırakıldı. Kurultay federal yürütme ve yargı organlarının yetkilerini belirleyerek Anayasa’yı ülkenin temel yasası olarak tanımladı. Kurultayın kararları eyaletlerin çoğu tarafından ertesi yıl onaylandı.


Leave A Reply