Phoronida Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Phoronida denzi canlıları hakkında bilgiler. Phoronida isimli filumu ile ilgili olarak biyolojik ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Phoronida Hakkında Bilgi

Phoronida, solucana benzeyen deniz omurgasızları filumudur. Küçük bir grup oluşturan bu filum üyeleri özel bezlerinin salgıladığı borucuklar içinde yaşar. Borucuklar koruyucu bir işlev görür ve kabuk parçalarıyla kaplanmış ya da kuma gömülmüş olabilir.

Phoronida
Phoronida üyelerinin bir bölümü yalnız yaşarken öbürleri binlerce türdeş bireyden oluşan topluluklar halinde işbirliği ya da iş bölümü yapmaksızın aynı yerde çoğalır. Koloni halinde yaşayan ve tomurcuklanma yoluyla eşeysiz olarak üreyen tek bir türü vardır. Vücut uzunlukları 15-200 mm arasında değişir. Sindirim kanalları U biçimini almıştır. Sinir, boşaltım ve üreme sistemleri vardır. Lofofor denen beslenme organı vücudun ön ucunda yer alır. Dışarı doğru uzatılabilen bu organ daire ya da çift sıralı sarmal biçimde düzenlenmiş, sayıları 1.600’e ulaşan kirpikli dokunaçlarla donanmıştır. Kirpikler su akımı yaratmaya, dokunaçlar suyla gelen besin parçacıklarını süzerek altta, bir kapağın (epistom) örttüğü ağıza doğru taşımaya yarar. Sık sık balıklara yem olan lofoforların yerine yenileri gelişir.

Phoronida Üyelerinin Üremesi

Phoronida üyelerinden bazı türler ayrı eşeyli olmakla birlikte çoğu erdişi özellik gösterir. Bütün türlerin yaşam çevrimi serbestçe yüzebilen bir larva evresinden geçer. Phoronida üyelerinin büyük bölümü okyanusların ılıman bölge sularındaki gelgit kuşağında ya da sığlıklarda yaşar. Ayrıca tropik bölgelerde ve derin deniz bölgesinde yaşayan türler de vardır. Bu filum üyelerine genellikle seyrek olarak rastlanır. Ama bazı türler sığ körfez sularının dibini yaygın bir biçimde kaplayabilir.

Phoronida grubu 1846’ya değin bilim dünyası tarafından bilinmiyordu. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise bu grubun birçok hayvan filumuyla ilişkili olabileceği öne sürülmüş, ama kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Phoronida üyelerinin günümüze kalan fosilleri yoktur. Yalnız Scolithus adı verilen fosil borucukların bu gruba ait olduğu düşünülmektedir. Canlıların yaşam çevrimindeki ilk gelişim evreleri hayvan grupları arasındaki akrabalık ilişkileri üzerine genellikle yararlı bilgiler vermekle birlikte, Phoronida üyelerinin geliştirdiği larva tipine başka hiçbir hayvanda rastlanmaz. Erişkinlerin vücut yapısı gözetilerek, özellikle de benzer vücut bölümleri temelinde iki ayrı filuma yakın sayılmaktadırlar: Koloni halinde yaşayan yosun hayvanları ve kabuklu deniz omurgasızlarından Brachiopoda filumu.

Phoronida filumunda yapıları birbirine çok benzeyen 16 tür tanımlanmıştır. Bu türler Phoronis ve Phoronopsis cinsleri içinde yer alır.

Advertisement

Leave A Reply