Pösteki Saymak Ne Demektir? Deyimin Anlamı Hikayesi Cümleler

0

Pösteki Saymak, saydırmak ne demektir? Pösteki Saymak deyiminin anlamı ve hikayesi nasıldır? Pösteki Saymak açıklaması ve cümle içinde kullanımı.

Pösteki Saymak / Saydırmak Anlamı

İçinden çıkılmaz bir iş yüklenip uğraşmak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Pösteki Saymak

Örnek Cümle;

Annem tüm gün pösteki sayar gibi o elindeki danteli kocaman bir masa örtüsüne dönüştürmeye çalışıyor.

Pösteki Anlamı;
Koyun veya keçi postu:
“Bir siyah koyun pöstekisinin üzerine diz çöktü.”

Pösteki İle İlgili Diğer Deyim ve Kullanımlar

deli pösteki sayar gibi (Deyim)
çok karışık, çok ayrıntılı, sıkıcı bir işle uğraşma.

pöstekisini çıkarmak
öldürmek, yok etmek:
“Sonra peşine herifleri taksın ha! Alimallah pöstekisini çıkarırdım.”

(birinin) pöstekisini sermek
döverek kımıldamayacak duruma getirmek, pestilini çıkarmak.

pöstekiyi kurtarmak
hoş olmayan bir durumdan kurtulmak:
“Aman, bir karı ki görme… Maymun mu maymun, biçimsiz mi biçimsiz, pis mi pis… Ne yaparsın… Pöstekiyi kurtarmak lazım.”

Deyimin Hikayesi

Zamanın birinde İstanbul’daki Üsküdar Toptaşı bimerhanesinin başına alaylı paşalardan biri idareci tayin edilmiş. Önceleri sadece hastanenin idari işleriyle ilgilenen paşa zamanla tıbbî konulara da karışmaya başlamış. Tabiplerin tedavi usullerini, hastaların gidişatını gözlemleyerek kendince uzmanlığını artırıyormuş. Koğuşları gezip hastaların bazılarında anormallik olmadığı kanaatine varıyor ve akıllandıklarına hükmediyormuş. Nihayet paşa kendince bir teşhis metodu geliştirmiş. Hastaları tek tek yanına alıp önlerindeki pöstekiyi saymalarını ve tüylerin sayısını söylemelerini istiyormuş. Eğer hasta, “nasıl sayayım efendim, neredeyse imkânsız” derse akıllı olduğuna kanaat getirip taburcu ediyor, yok eğer “başüstüne paşam” deyip saymaya başlarsa deli olduğuna hükmedip koğuşa geri yolluyormuş. Bir gün yine hastaya “say bakalım” diyince, hastalardan biri “nasıl sayayım paşa hazretleri” der. Paşa da eğilip saymaya başlar, “işte böyle” diye.

Bir gün paşanın arkadaşlarından biri yolda tabiplerden birine rastlıyor. “Paşa nasıl” diye sorunca arkadaşı da “pösteki sayıyor” der. Paşanın bu uygulaması kısa zamanda duyulmuş. Paşa’dan bahsederken insanlar “Bizim paşa pösteki saydırıyor” diye konuşur olmuşlar.

Bu deyim, daha ziyade nimeti külfetinden az veya elde edilen kârın harcanan emeğe değmeyeceği durumlarda kullanılır. Gerçekleşmesi imkânsız bir şey için boşuna gayret sarf etmenin mantıksızlığını anlatır.


Leave A Reply