Rubai Nedir

0
Advertisement

Rubai nedir? Rubailerin özellikleri nelerdir? En büyük Rubai şairi kimdir

Rubailer
Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biridir. İran edebiyatından geçen ve bir başka adıyla dübeyt (iki beyit) diye anılan Rubai, Anadolu şiirinde 16. yüzyıla kadar yaşayan tuyuğu’un yerini tutar.

Ahrem ve ahreb diye adlandırılan on ikişerden 24 özel vezin kalıbı koşulsa da Türkçeye uyan aruz kalıpları yalnızca birkaç tanedir. AA-XA biçiminde düzenlenen uyaklar (kafiyeler) mani ve tuyuğ biçiminin yinelenmesi gibidir.

Rubai, kısa şiirlerin taşıması gereken özlü ve söz ve nükte yoğunluğunu belirten yaygın örnektir. Kısa şiirlere gösterilen ince dikkat yüzünden, eski edebiyatın en seçkin örnekleri arasında yer alır. Bu yüzden çağdaş şiir beğenisiyle de değerlendirilmiş (söz gelimi bütün batı dillerine çevrilen Ömer Hayyam rubaileri) birçok yeni şair ve rubailer yazmak gereğini duymuşlardır.

EN büyük Rubai şairi Ömer Hayyam’dır.

Advertisement

Son dönemde rubai yazmış olan şairlerimiz : Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet, Cemal Yeşil, Arif Nihat Asya, Atilla İlhan, Fuat Bayramoğlu, Ümit Yaşar Oğuzcan

Rubainin Özellikleri

1. Rubailerde kafiye düzeni aaaa ya da aaxa biçiminde düzenlenen uyak şeklindedir.
2. Rubailerde konular genellikle şarap, aşk, dünya nimetleri, hayata dair bakış açıları ve felsefeler bulunmaktadır.
3. Rubailerin diğer nazım şekillerinden farklı özel bir ölçüyle yazılır. 24 özel kalıbı bulunmaktadır.
4. Rubailerde genellikle ilk iki dizede verilmek istenen mesaja hazırlık havasında geçer. Asıl verilmesi gereken mesaj fikir ise üçüncü ve ya dördüncü dizede ortaya çıkar.
5. Mahlas bulunmayan şiirlerdir.

Advertisement

Leave A Reply