Ruşen Eşref Ünaydın ve Eserleri

0
Advertisement

Ruşen Eşref Ünaydın hayatı hakkında kısa bilgiler ve Ruşen Eşref Ünaydın’ın eserleri hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.

Ruşen Eşref ÜnaydınRuşen Eşref Ünaydın, yazar (İstanbul 1892 – İstanbul 1959). İstanbul Dârülfünunu Edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yaparken gazete yazılarına başladı, bizim için alışılmış bir tür olan mülakât-anket-konuşma yöntemiyle hazırladığı dizi edebiyat dünyasına aydınlık getiren bir kaynak sayıldı. (Diyorlar ki, 1914-1918, edebî ziyaret ve mülâkatlar 1918); daha önce ise siyasal yeğleme ve seçimini belirleyen bir konuşması, Mustafa Kemal’i ilk önce öne çıkaran bir belge değeri kazanmıştı: Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat (1918).

Milli Mücadeleye katüdı (1920) Buhara elçiliği başkatipliğini yürüttü (1922). Lozan Konferansı’na basın danışmanı olarak katıldı, milletvekili oldu (1923), elçiliklerde bulundu, büyükelçiliğe yükseldi, son görevi Atina büyükelçiliği oldu (1945-1952).

Ruşen Eşref Ünaydın Eserleri
Düzyazı şiirleri, betimleme ve anı izlenimleri: Geçmiş Günler (1919), Ayrılıklar (1923), Damla Damla (1929), Boğaziçi Yakından (1938), Atatürk’ü Özleyiş (1957), İstiklâl Yolunda (1960), Atatürk’ün Hastalığı (1959), Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki (1961).

Diyorlar ki, yazarın röportaj amacıyla düzenle sürdürdüğü “Edebî ziyaret ve mülâkatlar”dan oluşan (1914-1918) ilginçç eseri; türünün ilk ve ünlü örneği (1981). Kişiliklerine ve eylemlerine yakışan gerekli soru yanıtların yanı sıra evinde ziyaret edilen sanatçının kişisel çevresi, yaşama özellikleri yansıtıldığı için başarılıdır.

Advertisement

Leave A Reply