Rüzgar Hızı Nasıl Ölçülür?

0

Rüzgar nedir, rüzgar hızı nasıl, hangi aletlerle ölçülür? Anemometre nedir? Rüzgar hızının ve süresinin ölçümü, özellikleri hakkında bilgi

Rüzgar Enerjisi

Advertisement

Rüzgar Hızı Nasıl Ölçülür?

Rüzgar, iki yer arasındaki basınç farkından doğar. Havanın yoğun ve ağır olduğu yüksek basınç alanından, az yoğun olduğu alçak basınç alanına doğru hava akımı olur. Buna rüzgar denir.

Rüzgarın hızı ve süresi

Rüzgarın hızı alçak ve yüksek basınç alanları arasındaki basınç farkına bağlıdır. Fark çok olursa rüzgar hızlı eser. Rüzgarın süresi ise basınç alanları arasındaki basınç farkının devamlılığına bağlıdır. Fark devam ederse rüzgar da esmeye devam eder. Basınç farkı zamanla ortadan kalktığında, rüzgar da durmuş olur.

anemometre

sabit anemometre

Anemometre

Anemometre, rüzgarın hızım ölçen alettir. Hız saniyede aldığı yol ile belirtilir. Saniyede 3 m.yi geçmeyen rüzgarlar hafif, 5-7 m arasında olan rüzgarlar orta şiddetle, 9-11 m. arasında olanlar kuvvetli rüzgarlardır.

el anemometresi

el anemometresi

Rüzgarın yönü bulunduğumuz yere doğru geldiği yöndür. Bir yerde rüzgarın en çok estiği yöne egemen rüzgar yönü denir.

Advertisement

Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket ederken en kısa yolu takip etmez. Sapma gösterir.

anemograf

Anemograf

Bir anemometre tarafından ölçülen hızın ve bazen de rüzgarın yönünün ve kuvvetinin kalıcı bir kaydını üretmek için tasarlanmış bir cihazdır. Grafik halinde sonuçlar verir.


Leave A Reply