Rüzgarların Hızını Etkileyen Faktörler

0

Rüzgar hızı neye göre değişir? Rüzgar hızını etkileyen faktörler nelerdir? Rüzgar hızı nasıl etkilenir, açıklaması, hakkında bilgi.

Rüzgarların Hızını Etkileyen Faktörler

Rüzgârın Hızı

Rüzgâr hızını ölçen alete anemometre denir. Rüzgârın hızı saniyede metre (m/s) veya saatte kilometre (km/h) olarak ifade edilir. Rüzgârın hem hızını hem de yönünü yazan alete anemograf denir.

Rüzgârlar, hızlarına göre; hafif, orta şiddetli ve şiddetli olarak gruplandırılır. Rüzgârın hızını belirtmek için bofor ölçeği kullanılır.

Bu çizelge rüzgârın yeryüzündeki cisimler üzerinde yapmış olduğu etkiye göre rüzgârın hızını tahmin etmeye yarar.

Rüzgârın hızını etkileyen faktörler:

1. Basınç Farkı:

Rüzgârın hızı, iki basınç merkezi arasındaki basınç farkına bağlıdır. Rüzgârın hızı basınç farkıyla doğru orantılıdır. İki basınç merkezi arasındaki basınç farkı arttıkça rüzgârın hızı da artar, basınç farkı azaldıkça rüzgârın hızı da azalır.

İzobar eğrilerinin sık geçtiği yerlerde, basınç farkı fazladır. Bu durumda rüzgârın hızı da fazladır, izobar eğrilerinin seyrek geçtiği yerlerde ise basınç farkı az olduğundan, rüzgârın hızı da azdır.
İzobar eğrilerinin sık geçtiği A doğrultusundaki rüzgarın hızı fazla, eğrilerin seyrek geçtiği B doğrultusundaki rüzgarın hızı daha azdır.


2. Basınç Merkezleri Arasındaki Uzaklık:

Aynı basınç farklarına sahip birbirinden farklı uzaklıktaki noktalar arasında, rüzgârların hızları farklıdır. Basınç merkezleri arasındaki mesafe arttıkça rüzgârın hızı azalır, mesafe azaldıkça hız artar.

3. Dünya’nın Dönüşü:

Rüzgârların yönünde, Dünya’nın dönüşüne bağlı olarak, sapmalar meydana gelir. Bu da hareket ettikleri mesafenin uzamasına neden olur. Mesafenin artması hızında da yavaşlamaya neden olur.

4. Sürtünme:

Yerşekillerinin engebeli olması, bitki örtüsü vs. rüzgârın hızını keserler. Bundan dolayı düz ve çıplak arazilerde rüzgâr daha hızlı eserkeni engebeli ve bitki örtüsünün yoğun olduğu yerlerde hızları daha düşüktür.

Sürtünmenin azalmasına bağlı olarak rüzgârın hızı, yerden yukarılara doğru çıkıldıkça artar.


Leave A Reply