Şafak Vakti 2. Bölüm Film Replikleri

0
Advertisement

Şafak Vakti 2 Bölüm’e ait (Breaking Dawn Part 2) Film repliklerinin orijinalleri ve çevirileri. Bella, Edward, Jacob sözleri, replikleri.

Şafak Vakti - Stephenie Meyer

Bella’nın replikleri:
After eighteen years of being utterly ordinary, I finally found that I could shine.
nsekiz yıl booyunca tamamen sıradan olduktan sonra, sonunda parlayabileceğimi keşfettim.
(About Renesmee) She was born, not bitten. She grows every single day.
(Renesmee hakkında) O doğdu, ısırılmadı. Her gün büyüyor
[To Edward] It’s strange, physically I feel like I can demolish anything and mentally I just feel drained.
(Edward’a) Garip, fiziksel olarak herşeyi yenebilecek gibi hissediyorum ama zihinsel olarak bitkin durumdayım.
[To Edward] I do remember how to undress myself.
(Edward’a) Nasıl soyunacağımı hatırlıyorum.
I was born to be a vampire.
Ben vampir olmak için doğmuşum.
[To Renesmee] I’ll never let anybody hurt you.
(Renesmee’ye) Sana kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim
[To Jacob] I would keep my distance for now.
(Jacob’a) Şimdilik mesafemi koruyacağım
[To Edward] Where is she? I have to see her!
(Edward’a) Nerede o? Onu görmem gerekiyor
[To Edward] I have to get out of here!
(Edward’a) Buradan çıkmam gerekiyor
[To Jacob] You’re still here!
(Jacob’a) Hala buradasın
[To Jacob] Since when do you care about Renesmee?
(Jacob’a) Ne zamandan beri Renesmee’yi umursuyorsun?
[To Jacob] Well, I can see what everyone’s been talking about… you really do stink!
(Jacob’a) İnsanların ne demek istediğini anlıyorum. Gerçekten kokuyorsun.
[To Edward] Take Renesmee out of the room. Edward don’t touch me right now, I don’t want to hurt you.
(Edward’a) Renesmee’yi odadan çıkar. Edward şu an bana dokunma, canını yakmak istemiyorum
[To Jacob] You imprinted on my daughter! She’s a baby!
(Jacob’a) Kızıma mühürlendin. O bir bebek!

Jacob Black Replikleri:
[To Bella] I didn’t expect you to seem so… you.
(Bella’ya) Senin bu kadar sen gibi görünmeni beklemiyordum
[To Bella] But Dracula one and two are… creepy.
(Bella’ya) Ama Drakula bir ve iki … ürkünç
(About the vampires) Lot of red eyes around here.
(Vampirler hakkında) Etrafta bir sürü kırmızı göz var
[To Bella] It’s a wolf thing…
(Bella’ya) Bu bir kurt olayı
[To Edward and Bella] You guys… really look great together.
(Edward ve Bella’ya) Siz … birlikte gerçekten harika görünüyorsunuz
[To Edward] The packs will fight. We’ve never been afraid of vampires.
(Edward’a) Sürü savaşacak. Asla vampirlerden korkmadık
[To Edward] So should I call you dad?
(Edward’a) Sana baba demeli miyim?

Edward Cullen Replikleri:
[To Bella] So beautiful… we are the same temperature now.
(Bella’ya) Çok güzelsin. artık aynı vücut sıcaklığındayız.
[About Renesmee] She’s my daughter.
(Renesmee hakkında) O benim kızım
The Volturi think Renesmee is an immortal child.
Volturi Renesmee’nin ölümsüz bir çocuk oolduğunu düşünüyor
[To the Denali Coven] My family’s in danger, I need your help.
(Denali Klanına) Ailem tehlikede, yardımınıza ihtiyacım var
[To Bella] Just don’t forget to move your shoulders so it looks like your breathing.
(Bella’ya) Omuzlarını hareket ettirmeyi unutma böylece nefes alıyorsun gibi görünecek
[To Bella] Bella, your stronger than me now. It’s your turn not to break me. I love you.
(Bella’ya) Bella, şu an benden daha güçlüsün. Beni kırma sırası sende. Seni seviyorum
[To Bella] She’s incredible…
(Bella’ya) O inanılmaz
[To Bella] Wait, you need to get your thirst under control. You need to hunt…
(Bella’ya) Bekle, Susuzluğunu kontrol altında tutman gerekiyor. Avlanman gerekli
[To Bella] Close your eyes. What do you hear?
(Bella’ya) Gözlerini kapat. Ne duyuyorsun?
[To Bella] Bella don’t!
(Bella’ya) Bella yapma
[To Bella] Bella Stop! I’m sorry I didn’t realize there’d be people this far from the trails..
(Bella’ya) Bella dur! Üzgünüm yola bu kadar uzakta bir insanın olabileceğini farkedemedim
[To Bella] Want to come meet our daughter?
(Bella’ya) Kızımızla gelip tanışmak istermisin?
[To Emmett] Emmett, don’t antagonize her, she’s the strongest one in the house.
(Emmett’e) Emmet, onu kışkırtma, bu evdeki en güçlü kişi o
[To Emmett] Don’t hurt yourself, Emmett.
(Emmett’e) Kendi canını yakma, Emmett

Alice Cullen Replikleri:
[To Everyone] The Volturi, they’re coming for us.
(Herkese) Volturi, bizim için geliyorlar
[To Bella] And blink at least three times a minute… Good!
(Bella’ya) Ve dakikada en az üç kez gözlerini kırp. Güzel
[To Aro] You will not change your mind, even after you see the truth!
(Aro’ya) Fikrini değiştirmeyeceksin, gerçeği gördükten sonra dahi.
[To Volturi] I bring witnesses myself!
(Volturi’ye) Kendimi şahit olarak getirdim
[To Cullens] Now!
(Cullenlere) şimdi
[To Aro,] This will be the future if you don’t change your mind.
(Aro’ya) Eğer fikrini değiştirmezsen gelecek böyle olacak (bunlar olacak)

Advertisement

Carlisle Cullen Replikleri:

[To Bella] Main thing is not to move too fast.
(Bella’ya) Asıl nokta çok hızlı hareket etmemek
[To Caius] Let her go!
(Caius’a) Onu bırakın


Leave A Reply