Türk Dil Bayramı ile ilgili Şiirler, Türkçe Konulu Şiir Örnekleri

28

Türk Dil Bayramı ve Türkçe ile ilgili şiirler, Türk Dil Bayramının anlamını anlatan, Türkçe’yi korumanın önemi hakkında Türkçe şiirleri.

Türk Dil Bayramı şiirleri

Türk Dil Bayramı ile ilgili Şiirler

Dilin Ölümü

Yabancı kelimeler,
Onunla ölür diller,
Güzel Türkçem dururken,
Nemize yaban diller.

Atanı tanımazsın
Geçmişi anlamazsın,
Dağılırsın bir iken,
Tam devlet olamazsın.

Kaybeder ünümüzü,
Şaşırtır yönümüzü,
Tarihle övünürken,
Yıkar kültürümüzü.
Kasım Kaplan


GÜZEL TÜRKÇEM

Ana sütüm,
Bal çanağım,
Sensin benim dayanağım.

Ana dilim,
Ata sesim,
Sende sanat, sende bilim.

Ana dilim,
Güzel Türkçem,
Bin çiçekli renkli bahçem.

Bilgim sensin,
Duygum sensin.
Özgür düşünceyi,
Başımda yeşertesin.
İbrahim Minnetoğlu.


GÜZEL DİLİM

Hecelerim küçükten
Her bir kelimesini,
Öğrenirim her sözün
O güzel Türkçesini.

Anadilimdir benim
Değişmem hiç bir şeye,
Aşığım ben doğuştan
Güzel dilim Türkçeye

Onun ile okuyup
Onun ile yazarım,
Her şeyimdir o benim
Onsuz nasıl yaparım.
Atila Çakıroğlu


LİSAN

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize,
İstanbul konuşması,
En saf, en ince bize.

Lisanda öz sayılır,
Herkesin bildiği söz
Manası anlaşılan
Lügata atmadan göz.

Uydurma söz yapmayız,
Yapma yoldan sapmayız
Türkçeleşmiş Türkçedir
Eski köke tapmayız

Açık sözle kalmalı
Fikre ışık salmalı;
Müteradif sözlerden
Türkçesini almalı

Yeni sözler gerekse
Bunda da uy herkese
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse

Yap yaşayan Türkçe’den
Türkçe’yi incitmeden
İstanbul’un Türkçesi
Konuşmayı zevk eden
Ziya Gökalp


DİLİMİZ

Dilimiz, her şeyi ifade etmek,
Zor günlerde, neşeli anlarda,
Derdimizi anlatmak,
Sevinçleri paylaşmak
Seninle olur, seninle okunur
Seni sadeleştirip, öztürkçe
Hayat verdi, özgürlük verdi,
Dünyanın en güzel anlamlı diline
Ülkü Algın


TÜRKÇEMİZ

Çok küçük yaştan beri
Bir dil konuşuyoruz,
Bu dil bizim varımız
Onu çok seviyoruz.

Çağlar boyu ne oldu
Dilimiz unutuldu,
Atatürk’ün emriyle
Güzel Türkçe kuruldu.

Annemiz bize güldü
Bu dilin gücü ile
Acımız sevincimiz
Anlam buldu bu dille.

Atıldı dilimizden
Güzel olmayan sözler,
Yeni alfabemizle
Tüm ulus okuryazar.

Türkçeyi sevmeliyiz
Anadilimizdir o,
Güzel kullanmalıyız
Bizi biz yapandır o.

Sait KIRKGÖZLÜ


Türkçe konuşalım Türkçe!

Oynanmasın lisanımla
Oynanmasın insanımla
Gece gündüz her anım la
Meşgalemdir gündüz gece
Her kelime hece hece
Türkçe konuşalım Türkçe

İki dil iki insanmış
Bazıları böyle sanmış
Biri Hans biri Hasanmış
Biri cüce biri yüce
Adam gibi Türk ol önce
Türkçe konuşalım Türkçe

Türkçe benim anadilim
Yok olmasın dilim dilim
Canım,cananım, sevgilim
Hem manaca hem şekilce
Denebilir hangi dilce?
Türkçe konuşalım Türkçe

Türkçe benim anadilim
Sahip çıktım sana dilim
Gönlüm senden yana dilim
Dinle, kültürüm iç ice
Kayıp eden hâli nice
Türkçe konuşalım Türkçe

Mikdat der ki sanat dilim
Din, kültüre kanat dilim
Bir çoğuna inat dilim
Önce Türkçe, sonra Türkçe
Savunurum seni Türkçe
Türkçe konuşalım Türkçe!

Mikdat Bal


Dünya Dili Olmalı

Türkler büyük bir millet
Allah vermesin zillet
Uydurma kelimeler
Türkçeye büyük illet

Bozarlar dilimizi
Bükerler belimizi
Bizi parçalar böler
Keserler dilimizi

Dünya dili olmalı
Ve hep öyle kalmalı
Dünyada bütün diller
Bizden bir ders almalı.
Kasım KAPLAN


28 yorum

  1. vayy süper şiirler 🙂 tebrik ediyorum bu siteyi 3 gündür şiir arıom böle yok 😀 hele şükür buldum

Leave A Reply