Sağlık Nedir? Sözlük Anlamı

1
Advertisement

Sağlık ne anlama gelir? Sağlık kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet
“Ayrıca bu dönemde seyircinin haklarını ve sağlığını korumak amacıyla bir de tiyatro yönetmeliği hazırlanmıştır.” – M. And
2. Sağ, canlı, diri olma durumu
“Hatta kilise yetkilileri onun sağlığından endişeye düştüler.” – İ. O. Anar
üzücü bir durum veya bir zarar karşısında avunma sözü olarak söylenen bir söz
“Sürahi kırıldı diye üzülme, sağlık olsun!”
yaşamaktayken, yaşarken
içki içerken “sağlıklı olmanız dileğiyle içiyorum” anlamında söylenen söz
Sağlığın, hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan tıp dalı, hijyen
İçindeki suyun birtakım düzeneklerle titreştirildiği özel havuz, jakuzi
Kişi sağlığını inceleyen ve denetleyen hekimler kurulu
Mahalle, köy, kasaba vb. idari birimlerde vatandaşın sağlık sorunlarının giderildiği, tedavilerinin yapıldığı devlet kuruluşu, sağlıkevi, dispanser
Şehirlerde veya büyük merkezlerde hastalara bakmak için açılan kuruluş, darüşşifa
Belli bir çevrede yaşayan kişilerin sağlığını etkileyen dış faktörler ve alınan önlemler
Sağlık konularını inceleyen ve araştıran bilim dalı
Sağlık konularını içeren çalışma alanı
Pansuman, iğne vurma vb. işler yapan kimse
Üstleneceği işi yapmaya zihinsel veya bedensel bir engeli olup olmadığını belirten, yetkili kurumlarca düzenlenen resmî belge
“Nasılsınız?” sorusuna karşılık olarak sağlıklı ve iyi durumda olunduğunu anlatan bir söz, iyilik güzellik
Bireylerin sağlığının korunmasını konu edinen bilim dalı
Sağlık ocağı
“İstanbul’un kalabalığına göre sağlıkevlerinin ne kadar az olduğunu anlattılar.” – N. Hikmet
Sosyal güvenlik kurumları tarafından verilen, emeklilerin, çalışanların ve onların geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselerin hastalıklarında sağlık giderleri için kullanılan defter
Sağlık işlerinin topluca görüldüğü yer
Hastalık veya ölüm durumunda sigorta şirketinin yardımını sağlayan sigorta anlaşması
Ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık gösterme
Bir toplumda büyük halk kitlelerinin sağlık koşulları açısından içinde bulunduğu durum
Sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan kimse
1. Muayeneden sonra hastalığın seyrinin kontrolü
2. Belli bir bölgede yaşayan kimselerin genel sağlık denetlemelerinin yapılması
Halk sağlığının düzenli bir biçimde gözden geçirilmesi
İnsanın sağ ve sağlıklı olması
Ruhsal bakımdan sağlıklı olma
“Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak … amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.” – Anayasa

1 Yorum

Leave A Reply