Satürn Gezegeninin Özellikleri, Yapısı, Sıcaklığı, Uzaklığı, Büyüklüğü, Halkaları

0
Advertisement

Satürn nasıl bir gezegendir? Satürn gezegeninin özellikleri, kütlesi, sıcaklığı, halkaları, Güneşe uzaklığı. Satürn gezegeni ile ilgili bilgi.

Saturn

Satürn, Güneş’ten uzaklaştığında altıncı gezegendir ve çıplak gözle görülebilecek en uzak gezegendir. Satürn ikinci en büyük gezegendir ve ilk olarak 1610’da gökbilimci Galileo Galilei tarafından gözlemlenen muhteşem halka sistemi ile tanınır. Jüpiter gibi Satürn de bir gaz devidir ve hidrojen, helyum ve metan gibi benzer gazlardan oluşur.

Satürn

Kaynak: NASA

Genel Özellikleri

 • Kütlesi (kg): 5.69 x 1026
 • Çapı (km): 120660
 • Ortalama Yoğunluğu (kg/m3): 690
 • Hızı (m/s): 35600
 • Güneşe Ortalama Uzaklığı: 9.537 AU (1,426,725,400 km)
 • (Kendi etrafında)Rotasyon süresi (Dünya günü olarak): 0.44 (10.2 Dünya saati)
 • Güneş etrafında dönme süresi (Dünya yılı olarak): 29.46
 • Eğimi (eksen eğim derecesi): 26.7
 • Yörünge eğimi (derece): 2.49
 • Yörünge eksantriklik (dairesel sapma): 0.056
 • Ortalama Yüzey Sıcaklığı (K): 88
 • Atmosfer Bileşenleri: %97 hidrojen, %3 helyum, %0.05 metan
 • Halkaları: Halkaların çapı 270,000 km ve kalınlığı sadece bir kaç yüz metredir. Dört ana halka grubu vardır.

Saturn Hakkında Gerçekler

Satürn çıplak gözle görülebilir.

Güneş sistemindeki en parlak beşinci nesnedir ve ayrıca dürbün veya küçük bir teleskopla kolayca incelenebilir.

Satürn, Babilliler ve Uzak Doğulu gözlemciler de dahil olmak üzere eskiler tarafından biliniyordu.

Adını Roma tanrısı Saturnus’tan alır ve Yunanlılar tarafından Cronus olarak bilinirdi.

Satürn en düz gezegendir.

Kutup çapı, ekvator çapının %90’ı kadardır, bunun nedeni düşük yoğunluğu ve hızlı dönüşüdür. Satürn, her 10 saat 34 dakikada bir kendi ekseni etrafında dönerek güneş sisteminin herhangi bir gezegeninin en kısa ikinci gününe sahiptir.

Satürn, her 29.4 Dünya yılında bir Güneş’in etrafında döner.

Arka plandaki yıldızlara karşı yavaş hareketi, ona eski Asurlulardan “Lubadsagush” lakabını kazandırdı. Adı “eskinin en eskisi” anlamına gelir.

Advertisement
Satürn’ün üst atmosferi bulut şeritlerine bölünmüştür.

Üst katmanlar çoğunlukla amonyak buzudur. Altlarında, bulutlar büyük ölçüde su buzu. Aşağıda soğuk hidrojen ve kükürt buz karışımlarının katmanları bulunmaktadır.

Satürn, Jüpiter’inkine benzer oval şekilli fırtınalara sahiptir.

Kuzey kutbunun etrafındaki bölge, altıgen şekilli bir bulut düzenine sahiptir. Bilim adamları bunun üst bulutlardaki bir dalga paterni olabileceğini düşünüyor. Gezegenin ayrıca güney kutbu üzerinde kasırga benzeri bir fırtınaya benzeyen bir girdap vardır.

Satürn

Kaynak: NASA

Satürn çoğunlukla hidrojenden oluşur.

Gezegenin derinliklerinde yoğunlaşan katmanlar halinde bulunur. Sonunda, derinlerde, hidrojen metalik hale gelir. Çekirdekte sıcak bir iç mekan bulunur.

Satürn, güneş sistemindeki en geniş halkalara sahiptir.

Satürn halkaları çoğunlukla buz parçalarından ve az miktarda karbonlu tozdan oluşur. Halkalar gezegenden 120.700 km’den fazla uzanıyor, ancak inanılmaz derecede ince: sadece yaklaşık 20 metre kalınlığında.

Satürn’ün 150 uydusu ve daha küçük uyducukları vardır.

Hepsi donmuş dünyalar. En büyük uyduları Titan ve Rhea’dır. Enceladus’un donmuş yüzeyinin altında bir okyanus var gibi görünüyor.

Titan, karmaşık ve yoğun azot bakımından zengin bir atmosfere sahip bir uydudur.

Çoğunlukla su buzu ve kayadan oluşur. Donmuş yüzeyi, sıvı metan göllerine ve donmuş nitrojenle kaplı manzaralara sahiptir. Gezegen bilimciler, Titan’ı yaşam için olası bir liman olarak görüyor, ancak Dünya benzeri yaşam değil.

Advertisement

Satürn’ün Halkaları

Güneş sistemimizdeki tüm gaz devlerinin halkaları olsa da hiçbiri Satürn’ünki kadar kapsamlı veya ayırt edici değildir. Halkalar, onları teleskopla gözlemleyen Galileo Galilei 1610 tarafından keşfedildi. Halkaların ilk “yakın” görüntüsü, 1 Eylül 1971’de Satürn’ün yanından uçan Pioneer 11 uzay aracı tarafından yapıldı.

Satürn’ün halkaları, küçük toz taneciklerinden dağlar kadar büyük nesnelere kadar değişen milyarlarca parçacıktan oluşur. Bunlar, gezegene ulaşmadan önce parçalanan asteroit kuyruklu yıldızlarından ve hatta uydularından geldiğine inanılan buz ve kaya parçalarından oluşuyor.

Satürn’ün halkaları, keşif sırasına göre alfabetik olarak adlandırılan 7 gruba ayrılır (Satürn’den Dışa doğru; D, C, B, A, F, G ve E). F halkası Satürn’ün iki uydusu, Prometheus ve Pandora tarafından yerinde tutulur, bunlara ‘çoban uyduları’ denir. Diğer uydular, halkalarda bölünmeler oluşturmaktan ve onları yönetmekten sorumludur.

Satürn’ün Atmosferi

Satürn’ün atmosferi temel olarak hidrojen (%96) ve helyumdan (%3) ve eser miktarda metan, amonyak, asetilen, etan, propan ve fosfin gibi maddelerden oluşur. Üst atmosferdeki rüzgarlar saniyede 500 metre hıza ulaşabilir, bunlar gezegenin içinden yükselen ısı ile birleşerek sarı ve altın şeritlere neden olur.


Leave A Reply