Sayı İle İlgili Cümleler

0

Sayı ile ilgili cümleler. Sayı kelimesi içeren “Sayı” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Sayı İle İlgili Cümleler

 1. *** Biyoçeşitliliğin olduğu yerde farklı sayıda tür çeşiti bulunur.
 2. *** Kabare ve deneysel oyunlara ağırlık veren özel tiyatroların sayısı 150’yi geçer.
 3. *** Az sayıda İngilizce yayın da vardır.
 4. *** Yörenin ilgi çekici yerleri arasında Ortodoks kiliseler, Kebir Camisi, Baf Kalesi ve Frank hamamları sayılabilir.
 5. *** Ortaçağ Azeri bilginlerinin en ünlüleri matematik ve felsefe üzerine sayısız yapıtlar yazan Ebu’l-Hasan Bahmanyar (11. yy) ve astronomiyle ilgili bir kitabı bulunan Ebu’l-Hasan Şirvani’dir (11-12. yy).
 6. *** 1876’da Kanun-i Esasi‘nin 15. maddesiyle herkese öğretim özgürlüğü tanınınca, Rum, Ermeni ve Yahudi okullarının sayısında artış görüldü.
 7. *** Bölge, güneyde, sayısız enerji santralım besleyen birçok doğal ve yapay gölün bulunduğu Hotzen Ormanına (Hotzenwald) doğru sokulur.
 8. *** Az sayıdaki Fransız kuvvetlerinin karargâhı Baden-Baden’dedir.
 9. *** Filipinler de bu düşünceyi benimseyince, 260 km güneydeki Manila’ya hava, kara ve demiryoluyla bağlanan Baguio, sayısız otelleri ve yazlık evleriyle kusursuz bir dinlence yeri haline geldi.
 10. *** 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 11. maddesine göre sigorta prodüktörlüğü, tüccarlık, esnaflık ve mesleğin onuru ile bağdaşmayan işler avukatlıkla birlikte yapılamaz.
 11. *** Sayıları giderek artan hastanelerin çoğu kentsel alanlarda toplanmıştır.
 12. *** Kutsal kabul edilen Godavari Irmağı ile Aundah’taki Şivacı Cyotirlinga Tapınağı’nı çok sayıda hacı ziyaret eder.
 13. *** Çok sayıda domuz beslenir.
 14. *** Önemli modern yapılar arasında St. Ninian Piskoposluk Katedrali (1850-90) ve Perth Cezaevi (1812) sayılabilir.
 15. *** Öbür romanları arasında Sönen Alev (1938), Yaz Yağmuru (1940), Kızıl Vazo (1941), Ren Vurmadım (1942), Aşkın Doğuşu (1944), Dar Yol (1949), Üç Kadının Romanı (1954/Üç Kadın, 1987), Kırkıncı Oda (1958), Güz Şarkısı (1966), Evli Bir Kadının Günlüğünden (1971) sayılabilir.
 16. *** Bu nedenle elektrotlara çok yüksek gerilimler uygulamak ve parçacıklann dolanma sayısını belirli bir sınınn altında tutmak gerekir.
 17. *** American Protective Association, üye sayısı 1890’larda bir ara iki milyonu aşan Katolik ve göçmen aleyhtarı topluluk.
 18. *** Bu kadar yüksek sayıdaki mağaza üzerinden ulaşılabilecek bu ürün ya da hizmet sayısının, milyonlar ile ifade edileceği, tartışılmaz bir gerçektir.
 19. *** Çok sayıda renk çeşidine sahip olan CAT botlar, kış aylarında renkli mont ve kabanlarla oldukça hoş bir görünüm sağlıyor.

Leave A Reply