Şehzade Camii Nerededir? Kim Tarafından Yapıldı, Mimari Özellikleri Hakkında Bilgi

2

Şehzade Camii nerededir? Şehzade Camii’nin mimarisi, kim tarafından yaptırıldı, özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi.

Şehzade Camii

Şehzade Camii

Şehzade Camii; İstanbul’un Fatih semtinde camidir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmet’in (1521-1543) anısına Mimar Sinan‘a 1543-1548 arasında yaptırıldı. Mimar Sinan‘ın “çıraklık dönemi eserim” dediği bu anıtsal eser, bir külliye görünümündedir, ancak külliyenin en önemli yapıları cami ve Şehzade Türbesi dir.

Şehzade Mehmet Saruhan (Manisa)da sancakbeyiyken yakalandığı hastalıktan kurtulamamış, 22 yaşında ölmüştü. Kanunî Süleyman onu çok severdi, bu olaydan hayatının en büyük acısını duydu. Genç şehzadenin cenazesini İstanbul’a getirterek onu şimdi caminin bulunduğu yere gömdürdü. Günlerce, gecelerce mezarının başından ayrılmadı. Sonra ona muhteşem bir türbe yaptırdı, oğlunun hatırasını yaşatmak için de Mimar Sinan’a, türbenin yanıbaşında bir cami yapmasını emretti.

Sinan camiye 1544’te başladı; dört yıl sonra 1548’de, cami tamamlandı, ibadete açıldı. Padişah, çevresine yaptırdığı medrese, daha başka türbeler, imaret, mutfak, misafirhane ile burayı bir «külliye» (bütün) haline getirtti.

Cami, 38 x 38 m ölçülerinde kare planlı bir yapıdır. Ana mekânı 18.42 m çapında büyük bir kubbe örter, yerden yüksekliği 37 m’dir. Büyük kubbeyi dört küçük kubbe destekler. Küçük yarım kubbeleri de daha küçük ikişer yarım kubbe destekler. Ana kubbe dört büyük ayağa oturur. Kubbe kasnağında 24 pencere vardır, köşelerine de dört ağırlık kubbesi eklenmiştir ve dilimli kubbeler kubbesi eklenmiştir ve dilimli kubbelerle örtülüdür.

Camiye girmeden önce dış avlu yer alır. Dış bahçenin beş, iç bahçenin ise üç kapısı vardır. Merdivenlerle çıkılan iç bahçedeki son cemaat yeri, 12 sütuna oturan 16 kubbeyle örtülüdür. Bahçenin tam ortasında 8 sütunlu ve kubbeli bir şadırvan yer alır. Geometrik kafes süslemeli minberi ve mihrabı mermerdendir. Hünkâr mahfili, köşelerde 2 mermer, ortada ise 4 ahşap sütuna oturur. 41.5 m yüksekliğindeki iki minaresi, son cemaat yerinin sağ ve solunda yer alır. İkişer şerefeli olan minarelerin yanları kabartma süslerle bezelidir.

Camiye adını veren Şehzade Mehmet’ in türbesi özgün bir yapıdır. Kanuni, tahta çıkmak şansını yitiren çok sevdiği oğlunun sandukasının üzerine taht biçiminde ahşap kafes ekleterek duygularını dile getirmeye çalışmıştır. Mimarlık özelliğiyle türbeler içinde tek örnektir. Türbenin solunda 1561’de yine Mimar Sinan‘ın yaptığı, kubbeli ve sekiz köşeli Sadrazam Rüstem Paşa‘ nın türbesi yer alır. Külliyenin öteki yapıları arasında yer alan L biçimindeki imaret cami avlusunun doğu duvarına bitişiktir. Yanındaki tabhane 8 kubbeyle örtülü bir yapıdır. Dikdörtgen bir avlunun etrafında revaklı odaların sıralandığı medrese’nin ortasında çok köşeli bir şadırvan vardır. Medrese günümüzde yurt olarak kullanılır. Kervansaray, mektep ve müvakithane gibi yapılar külliyeden kopuktur.

Şehzade Camii

Kaynak: commons.wikimedia.org

Mimari Özellikleri

Sinan camiye 1544’te başladı; dört yıl sonra 1548’de, cami tamamlandı, ibadete açıldı. Padişah, çevresine yaptırdığı medrese, daha başka türbeler, imaret, mutfak, misafirhane ile burayı bir «külliye» (bütün) haline getirtti.

Şehzade Camisi, kenarları 38’er metre olan bir kare biçimindedir. Büyük kubbe, «filayağı» denilen dört yüksek ayağın desteklediği dört kemer üzerine oturtulmuştur. Kubbenin yerden yüksekliği 37 metre, çapı 19 metredir. Caminin mihrabı, mimberi mermerdendir, iki minaresi, her minarenin de ikişer şerefesi vardır.

Caminin biri dış, biri iç olmak üzere, iki avlusu bulunur. Dış avluya beş, iç avluya üç kapıdan girilir. Kıble yönündeki kapı bir mimarlık şaheseri kabul edilmiştir. Son cemaat yerinde yanlara açılan pencerelerle şadırvan avlusu pencereleri mozaiklerle bezelidir. Ortada sekiz küçük sütunlu bir şadırvan bulunur.


2 yorum

Leave A Reply