Senfoni Nedir? Senfoni Ne Demek?

0
Advertisement

Senfoni nedir? Senfoni ne anlama gelmektedir ve tarihteki ilk senfoniler nasıl ve kimler tarafından ortaya çıkarılmış bestelenmiştir

senfoniSenfoni, her çalgı parçası için çok sayıda yorumcunun bulunmasıyla ve tınıların çeşitliliğiyle tanımlanan orkestra sonatı. Klasik Batı Müziği’nde 18. yüzyıla kadar belirsiz bir terim olarak kalan senfoni, ilk kez 16. yüzyılın sonlarında İtalya’da çalgıcı topluluğunu belirtmek için kullanılır oldu.

1750’ye doğru senfoni terimi bugünkü anlamını almaya başladı. İtalya’da Sammartini, Vivaldi ve Boccherini yaylı çalgılar için yaptıkları Fransa’da Michel Richard Delalande’nin bestesi olan Symphonies pour les soupers du Roy (Kralın Akşam Yemekleri İçin Senfoniler) adlı eseriyle Rebel ve Mouret’in besteleri ilk senfoni örnekleri sayılır.

İlk senfoni örneklerinde, orkestralamada yaylılar, dili nefesli çalgılar, trompetler, vurma çalgılar, flütler ve kornolar kullanıldı. Senfoninin gerçek ortaya çıktığı yer Almanya’nın Manheim Kenti’dir. Carl Philipp Emmanuel Bach, Gossec, Richter, Cannabich gibi bestecilerin katkılarıyla senfoni yayılmaya başladı. Haydn 104, Mozart 49 senfoni bestelediler. Senfoniye yeni bir anlayış ve zenginlik getiren L.V. Beethoven‘dir. Yazdığı 9 senfoniyle, senfoni müziği doruğuna ulaştı. 9. Senfoni’ye insan sesi katarak dramatik senfoniye ortam hazırladı. Özellikle Liszt ve Berlioz‘un katkılarıyla orkestralama sanatı gelişti. Beethoven sonrasında gelen bestecilerin hemen hemen tümünün senfoniler besteledikleri görülür. Günümüz bestecilerinin de eğildikleri en önemli dallardan biri senfonidir.


Leave A Reply