Şeybaniler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Batı Türkistanda kurulmuş bir handeanlık olan Şeybaniler ile ilgili kısaca bilgi veren yazımız.

Şeybaniler - Safeviler - Babürlüler - Kazak Hanlığı Haritası

Şeybâniler (1428 – 1598)

– Batı Türkistan’da hüküm sürmüş bir Türk hanedanıdır.

– Bu devleti kuranlar Özbekler olarak da bilinir.

Advertisement

– Şeybanilerle Safeviler arasında çok uzun süren mücadeleler olmuştur. Şah İsmail’in Şeybanileri yenmesi (1510) devleti sarsıntıya uğratmışsa da, bir süre sonra Şeybaniler Maveraünnehir ve Horasan’a yeniden egemen olmuşlardır.

– Osmanlılar, Şeyhanileri asker, teknik eleman, top vb. ile desteklediler. Ancak Şeybâniler bunları daha çok iç mücadelelerinde kullandılar.

– Safevî saldırıları sonucu yıkılan hanlığın topraklarının bir kısmı Safevilerin, bir kısmı Kırgızların eline geçti. Kalan topraklarda da bazı küçük hanlıklar kuruldu.

– Bu olaydan sonra Şeybani adı unutuldu, yerine Özbekler, Özbek hanlıkları ifadeleri kullanılır oldu.

Advertisement

Leave A Reply