Siegfried Hattı Hakkında Bilgi

0

Almanların ünlü Siegfried Hattı hakkında bilgi ve Siegfried Hattı resmi.

Almanya’nın batı sınırlarında I. ve II. Dünya savaşlarında korunma amacı ile yapılan savunma hattıdır. Siegfried, eski Germen tarihinde efsanelere karışan yenilmez bir kahramanın adıdır. Alman Başkomutanlığı, I. Dünya Savaşı sırasında batıda kurduğu savunma hattına bu kahramanın adını verdi.

1916 yılında yapılan ilk Siegfried hattı, o savaşta Almanya’nın çok işine yaradı. Alınanlar, 1917 martında Somme Meydan Savaşı’ndan sonra ordularını bu hatta çekerek cepheyi kısalttılar, İngilizler’le Fransızlar’ın yaptığı büyük taarruzu burada karşıladılar. Daha sonra, 1918’deki son Fransa meydan savaşında Almanlar Siegfried hattından harekete geçti.

İkinci Siegfried hattı, Almanya’da Naziler idareyi ele alınca yapıldı. Yeni Siegfried hattının yapılmasına 1936’da başlandı. 600 bine yakın işçinin çalıştığı bu savunma hattı 1939 sonbaharında tamamlanmış gibiydi. II. Dünya Savaşı sırasında, Almanya 1944 ilkbaharına kadar bu hattı sürekli olarak takviye etti. Bununla birlikte, pek çok güvenilen bu hat, Müttefikler’in büyük orduları, hava üstünlükleri karşısında işe yaramamış, kolayca aşılmıştır. Müttefik Orduları Siegfried hattını aşıp da Alman topraklarına girdikleri zaman, Nazi Almanya’sı savaşı artık kaybetmiş bir duruma girmiş bulunuyordu.

Siegfried Hattı

Siegfried Hattı


Leave A Reply