Sihizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Sihizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Sihizm dininin inanç ve ibadet esasları.

sihizmSihizm, MS. XVI. Yüzyılda Guru Nanak tarafından Hindistan’da kurulmuştur. Hinduizmin yozlaşmasından memnun olmayan Nanak, sonraları islam Dini ile tanışmış ve tevhit gibi bazı prensipleri Hindu inançları ile harmanlayarak yeni bir din kurmuştur.

Advertisement

Sihizm, her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir Tanrı’ya inanmayı ilke edinir.

Kutsal kitabı Guru Granth Sahib, Tanrılarının adı ise Waheguru’dur.

Sihizm’in taraftarlarına “sih” denir.

Sihler Tanrı’ya herhangi bir cinsiyet atfetmezler ve Tanrı’nın insan formu alabileceğine de inanmazlar. Ayrıca tüm insanları da din, ırk veya cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit görülürler.

Advertisement

Sihler tüm yaratıkların, öldükten sonra farklı vü-» cutlara geçen bir ruha sahip olduğuna inanılır. Bu ruh göçü bağımsızlığa, özgürlüğe ulaşılana kadar devam eder.

Sih dini kurtuluşun tekyolu olarak görülmez; diğer dinlerden insanlar da kurtuluşa erebilirler. Her Sih’in üstesinden gelmekle yükümlü olduğu Beş Kötülük bulunmaktadır. Beş Şeytan da denilen bu kötülükler; ego (benlik), öfke, hırs, maddeye bağlılık ve şehvettir.

Sih’in itaat etmesi gereken ve yukarıdaki beş kötülükle savaşırken kullanacağı beş erdem vardır. Bunlar; memnuniyet, hayırseverlik, şefkat, olumlu tutum ve tevazudur.

Sihizmin bazı inançları şu şekildedir:

  • Eşitlik: Tanrı katında tüm insanlar eşittir.
  • Tanrı’nın ruhu: Tüm yaratıklar Tanrısal ruhlara sahiptirler, bu nedenle de uygun şekilde saygı görmelidirler.
  • Kişisel hak: Her kişinin yaşama hakkı vardır.
  • Davranışlar: Kurtuluş kişinin, Tanrı’nın hatırlanması gibi güzel hareket ve davranışları doğrultusunda elde edinilebilir.
  • Aile hayatı yaşamak: Bir aile olarak yaşanması teşvik edilir.
  • Paylaşım: Sihler kazançlarının en az %10’u ile çalışmalarının %10’unu diğer insanlara bağışlamak suretiyle Tanrı hizmetinde kullanmak zorundadırlar.
  • Tanrı’nın takdirini kabullenmek: Tanrı’nın takdir ettiği her türlü olayı (iyi veya kötü) kabullenebilmek.
  • Sihlerin çoğunluğu, Hindistan’ın Pencap eyaletinde yaşar.
  • Sih erkekler ve bazı Sih kadınlar, uzun saçlarını kapayan şekilde sürekli olarak türban takmalarından tanınabilirler.


Leave A Reply