Siklon Nedir?

0
Advertisement

Siklon ve konverjans nedir? Atmosferdeki meteoroloji olan siklon hakkında kısa bilgi

siklon
Siklon, atmosferde bir alçak basınç alanında hızla dönen rüzgârların oluşturduğu meteoroloji olayı. Siklonlar, kuzey yarıkürede saat ibresinin ters yönünde, güney yarıküresindeyse saat ibresi yönünde bir dönme hareketi yapan, hareketli alçak basınç alanlarıdır. Siklon alanlarında hava yükseltici bir etki gösterir. Yeryüzündeyse havanın hareketi merkeze doğrudur. Buna Konverjans denilir.

Siklonlar konverjans alanlarında yeryüzündeki izobarlar, iç içe kapalı eğriler olarak görülür. Siklonalanlarında havanm egemen hareketi merkezden yukarlara doğrudur. Yükselen havanın soğuyarak yoğunlaşmasıyla bu alanlarda havanın çoğu kez kapalı ve yağışlı olmasına neden olur. Siklonların birbirinden çok değişik özelliklere sahip iki çeşidi vardır. Buna göre siklonlar ılıman kuşak sik-lonlan ve tropikal siklonlar olmak üzere sınıflandınlır.


Leave A Reply