Simon Bolivar Kimdir? Adına Ülke Kurulmuş Güney Amerika’nın Kahramanının Hayatı

0
Advertisement

Belki de Güney Amerika’nın en büyük kahramanı olan ve adına bir ülke dahi kurulmuş olan büyük devlet adamı Simon Bolivar hayatı ve dönemi hakkında bilgiler.

Simon Bolivar

Simon Bolivar, Güney Amerikalı devlet adamı (Caracas 1783 – Kolombiya / Santa Marta 1830). İspanya’da hukuk öğrenimini gördü. Bir süre Paris’te yaşadı. 1805’te Roma’da bulunduğu sırada Güney Amerika’nın özgürlüğüne adandı. New York ve Philadelphia’yı ziyaret ettikten sonra yurduna döndü (1807). 1810’da Caracas Kenti, İspanyol elçisini uzaklaştırarak yerine Bolivar’ı seçti, Fransa’ya karşı yardım sağlamak için onu Londra’ya yolladı. Londra’da Francisco de Miranda (1750-1816) ile tanıştı. Miranda ile birlikte Aralık 1810’da Caracas’a döndü ve bir “Venezuela Kongresi” sonunda ülkenin özgürlüğünü ilan ettiler. Kral yanlısı Juan Domingo Monteverde’nin komuta ettiği orduya karşı Miranda, devrimci güçlerin başı oldu ve Bolivar da Puerto Cabello’ya vali atandı.

1812’deki deprem, Monteverde’ye yardımcı oldu, ülkeye saldırdı, Puerto Cabello düştü. Miranda silahlarını bıraktı. Bolivar, Çuraçoa’ya kaçtı. Cartagena’ya geçerek devrimcilere katıldı ve 1812′ de özgürlük üzerine en önemli makalesi olan Cartagena Memorial’ı (Cartagena Anıları) yazdı. 1813’te Venezuela’ya girmek için Yeni Granada’dan yardım aldı. 6 Ağustos 1813’te kente girdi, iki ay sonra kendisine El Liberator (Kurtarıcı) unvanı verildi.

Diktatörlüğün ilk yönetimini kurdu. Bu sırada, İspanyollar yeni güçler alarak diktatörlük rejiminden memnun kalmayan Llaneros’larla (ova halkı) birlikte saldırdılar. Bolivar ilkin Jamaika, daha sonra Haiti’ye kaçmak zorunda kaldı (1815). Birkaç ay sonra yeni bir ordu kurdu; 1816’da Barcelona’da karaya ayak bastı. Fransız ve İngiliz gönüllülerden yardım gören General Paez’in kuvvetleriyle birleşti ve İspanyol birliklerini püskürttü, ikinci kez Venezuela’nın bağımsızlığı ilan etti; 1819’da başkan seçildi.

And Dağları’nı aştı, Boyaca’da İspanyolları bozguna uğrattı. Üç gün sonra da (Ağustos 1819) Bogoto’yu ele geçirdi. İspanyol Generali Morillo’nun ateşkes önerisini dinlemeden savaşı sürdürdü. General Sucre’nin zaferlerinden sonra Yeni Granda’yı Venezuela’yı ve Ekvador ülkelerini Kolombiya adı altında federal bir devlet olarak birleştirdi (1822). 1824’te Sucre’nin kesin zaferinden sonra İspanyol egemenliğine son verildi. Kurtardığı 3 devleti (Büyük Kolombiya, Peru ve Bolivya) “Güney Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyeti” adı altında bir konfederasyon halinde toplamayı düşündü. İmparator olma hevesiyle suçlanınca yönetimden uzaklaştırıldı. Düş kırıklığına kapıldı ve Kolombiya yakınındaki Santa Marta’ya çekildi. Burada veremden öldü.

Advertisement

Kaynak – 2

Simon Bolivar Güney Amerikalı bir devlet adamıdır. Güney Amerika’daki devletlerin İspanya egemenliğinden kurtulup hürriyet kavuşmaları amacıyla hareket ettiğinden, “Büyük Kurtarıcı” diye anılır. Bolivar, o zaman bir İspanyol kolonisi olan Venezuela’da doğdu. Ailesi İspanyol asıllı olduğundan, Simon Bolivar’ı öğrenimi için Madrid’e gönderdiler. Madrid’de hukuk okuyan Bolivar bir süre Avrupa’da dolaştıktan sonra 1801 de Maria Teresa ile evlenerek Venezuela’ya döndü.

1810’da, eski milliyetçilerden Francisco Miranda’nın yapmayı kararlaştırdığı ihtilale katıldı. İhtilal başarısızlıkla sonuçlandığı halde, Bolivar hiçbir zaman cesaretini kaybetmedi. 1811’de Curaçao Adasına, oradan da Cartegena’ya giderek ihtilalcilerle anlaştı, bugün İspanya tarihinin en önemli klasiklerinden sayılan “İhtilal Bildirileri” ni yayınladı.

Simon Bolivar

Simon Bolivar

1819’da Venezuela’da, And Dağlarını aşarak, Nueva Granada’ya geçti, bu iki devleti Kolombiya adı altında birleştirdi. İspanyol askeri birliklerini buradan çıkardıktan sonra Ekvador ve Peru milliyetçilerine yardım etti. 1822’de Arjantin ve Şili ihtilal lideri Jose de San Martin ile birleşti, fakat İspanyollara karşı tutulacak siyaset konusunda anlaşamadıklarından buradan ayrılan Bolivar, kendini Peru diktatörü ilan etti. 1824’de İspanyollar ile yaptığı savaşı kazandıktan sonra, Peru’daki İspanyol idaresine son verdi. 1825’de Peru’nun güney illeri birleşerek başlı başına bir devlet kurdular, kurtarıcılarını şerefine uygun olmak üzere buraya Bolivya adını verdiler. Kısa bir süre sonra Bolivar’ın hareketi, kral veya diktatör olmak şeklinde yanlış anlaşıldığından, öldürülmesi için bir suikast hazırlandı fakat başarı sağlanamadı.

Bolivar’ın Güney Amerika devletlerini tek idare altında toplama gayretleri 1825’de Panama’da kurulan Pan-Amerikan konferansı ile sonuçlandı. Bolivar, Kolombiya başbakanı oldu. 1830’da Venezuela’nın Kolombiya’dan ayrılması üzerine istifa etmek zorunda kaldı. Artık sağlığı da bozulmuştu. Birksaç gün sonra da büyük bir ümitsizlik içinde “Birlik” diye bağıra bağıra öldü. Naaşı 1832’de törenle Caracas’a götürülerek milli mabede gömüldü. Değeri ancak öldükten sonra anlaşılan Bolivar için Bogota ve Lima’da heykeller dikildi. Büyük değer taşıyan mektupları da 1866’da New York’ta yayınlandı.


Leave A Reply