Sodyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Sülfat nedir? Sodyum Sülfatın özellikleri nelerdir? Sodyum Sülfat denklemi, formülü, kullanım alanları nelerdir?

Sodyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları

SODYUM SÜLFAT (\displaystyle N{{a}_{2}}S{{O}_{4}})

Sodyum sülfat birçok sanayi dalında talebi devamlı artan nötr bir tuzdur. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de başta tuzlu ve acı sular içeren göllerden, katı hâlde bulunan maden yataklarından ve kimyasal proseslerden yan ürün olarak elde edilmektedir.

1. Sodyum Sülfatın Özellikleri

Doğada sodyum sülfat çok sayıda mineral oluşturmakla beraber ekonomik ve işletilebilirlik yönünden en önemli mineralleri Mirabillit, Tenardit, Globerit, Glaresit ve Blödit dir.

***Mirabillit \displaystyle N{{a}_{2}}S{{O}_{4}}.10{{H}_{2}}O formülü ile gösterilen bir mineraldir. Renksizdir; şeffaf veya opak hâldedir. Suda çabuk erir; tadı acımsıdır.

***Tenardit \displaystyle N{{a}_{2}}S{{O}_{4}} formülü ile gösterilir. Safken renksizdir içine karışan maddelere göre sarımsı, kurşuni ve kahverengi olabilir. Yumuşak yapılıdır. Şeffaf veya yarı şeffaftır. Suda kolayca erir; tuzlu ve acı tad verir.

***Glaserit, genellikle beyazdır; nadiren renksiz de olabilir. İçerdiği maddelerle yeşilimsi, kırmızımsı, kurşuni veya mavi renklere dönüşür. Suda erir; tadı acımsıdır.

***Globeritin formülü \displaystyle N{{a}_{2}}Ca{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{2}} dir. Yani bir çift tuzdur. Safken renksizdir; içinde bulunan maddelere göre, beyaz, uçuk sarı, kırmızımsı veya kurşuni olabilir.

***Blöditin formülü \displaystyle N{{a}_{2}}Mg{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{2}}.4{{H}_{2}}O dur. Genellikle renksizdir. İçine giren minerallere göre, beyaz, sarımsı, yeşilimsi, kırmızımsı veya mavimsi olabilir.

Ülkemizde doğal sodyum sülfat üretimi alkali göllerden göl suyunda çözünmüş hâlde bulunan çeşitli anyon ve katyonların mevsimlik ısı koşulları dikkate alınarak mirabillit mineralinin kristallendirilmesinden ibarettir.

2. Sodyum Sülfatın Kullanım Alanları

Sodyum sülfat, başta deterjan olmak üzere kağıt, cam, tekstil boyama ve çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde kullanılmaktadır.

***En önemli kullanım alanı ise deterjan sanayisidir. Sodyum sülfat, deterjanlarda dolgu maddesi olarak bulunur.

***Kağıdın temel ham maddesi selülozdur. Sodyum sülfat selüloz imalatında, elyafın pişirilmesinde kullanılan en önemli kimyasal maddedir.

***Sodyum sülfatın cam hamurunun oluşturulmasında çok fonksiyonu vardır. Cam üretiminde % 3 oranında sodyum sülfat tüketilmektedir.

***Tekstil boyanmasında boyanın kumaşa homojen biçimde geçmesini sağlamaktadır.

***Sodyum sülfat, ayrıca potasyum sülfat, alüminyum sülfat, sodyum silikat, sodyum sülfür gibi kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır.


Leave A Reply