Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji Arasındaki Fark Nedir? Özellikleri

0
Advertisement

Sosyal psikoloji nedir? Sosyoloji nedir? Sosyal psikoloji ve sosyoloji arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir? Kapsamları ve özellikleri hakkında bilgi

Sosyoloji

Kaynak : pixabay.com

Sosyal psikoloji ve sosyoloji arasındaki temel fark, kapsamlarıdır. Sosyal psikoloji, toplumun ve sosyal çevrenin bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini incelerken, sosyoloji, insanların bir sosyal sistemin parçası olarak nasıl davrandığını analiz etmek için toplum ve bir bütün olarak toplum içindeki grupları inceler.

Sosyal psikoloji ve sosyoloji, insan davranışını ve insanların dünyayla nasıl etkileşime girdiğini inceleyen iki alandır. Bu alanlar bazı benzerlikler paylaşsa da, sosyal psikoloji ve sosyoloji arasında bazı farklılıklar vardır.

Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal psikoloji, sosyal etkileşimleri, kökenleri ve birey üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere bilimsel yöntemlerle inceleyen bir psikoloji dalıdır. İnsanların düşünce, duygu ve davranışlarının nasıl şekillendiğini ve başkalarından nasıl etkilendiğini açıklamaya çalışır. Kısacası, sosyal psikoloji, sosyal çevrenin insanların davranışlarını nasıl şekillendirdiğini ve etkilediğini anlamakla ilgilidir. Bu psikoloji dalı, grup davranışı, liderlik, sosyal algı, saldırganlık, önyargı, ilişkiler ve sözsüz davranış gibi çeşitli konuları inceler.

Sosyal psikologlar, bireyler ve sosyal gruplar üzerinde araştırma yapmak için hem temel hem de uygulamalı araştırma yöntemlerini kullanır. Temel araştırma yöntemlerini kullanarak temel insan doğasına odaklanır ve insanların düşünceleri, duyguları ve davranışları hakkında sorular sorarlar. Örneğin, bir sosyal psikolog, bir kişinin başka biriyle arkadaşlık kurmasını veya bir kişinin başka biriyle çatışmaya girmesini neyin sağladığını araştırabilir. Uygulamalı araştırma ise insan hayatındaki belirli nişlere odaklanır – örneğin sağlık, eğitim veya iş.

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji, insan etkileşimlerine, insan ilişkilerine, sosyal yapıya ve sosyal organizasyona odaklanan bir sosyal bilimdir. Bu alan, gelişim, yapılar, organizasyonlar, birimler, kurumlar ve bireylerin sosyal rolleri vb. gibi alanların incelenmesini içerir. Ayrıca, sosyolojinin konusu mikro seviyelerden makro sistemler ve sosyal yapılar seviyelerine kadar uzanır.

Advertisement

Sosyal sınıf, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, hukuk vb. sosyolojide geleneksel olarak incelenen alanlardır. Artık tıp, siyaset, eğitim, ordu vb. gibi diğer disiplinlere de yayılmıştır. Sosyologlar ayrıca medeniyeti ve insanların, grupların ve kültürlerin sosyal davranışlarını da inceler. Farklı insan gruplarını (örneğin siyasi veya dini gruplar) incelemek, onların toplum üzerindeki etkilerini ve bireyler üzerindeki etkilerini incelemelerine yardımcı olur. Sosyoloji, anketler ve örnekleme yoluyla toplanan hem nicel hem de nitel verileri kullanır.

Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji Arasındaki Benzerlikler

Sosyal psikoloji ve sosyoloji, insan davranışını ve insanların dünyayla nasıl etkileşime girdiğini inceleyen iki alandır. Her ikisi de sosyal etkileşimleri ve insan ilişkilerini inceler.

Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji Arasındaki Fark

Tanım

Sosyal psikoloji, bilimsel yöntemlerle kökenleri ve birey üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere sosyal etkileşimleri inceleyen bir psikoloji dalıdır; sosyoloji ise insan etkileşimlerine, insan ilişkilerine, sosyal yapıya ve sosyal organizasyona odaklanan bir sosyal bilimdir.

Odak

Sosyal psikoloji bireylere odaklanırken, sosyoloji sosyal gruplara ve topluma odaklanır.

Kapsam

Sosyal psikoloji, toplumun ve sosyal çevrenin bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini incelerken, sosyoloji, insanların bir sosyal sistemin parçası olarak nasıl davrandığını analiz etmek için toplum ve bir bütün olarak toplum içindeki grupları inceler.

Eğitim

Sosyal psikolog olmak için öğrencilerin lisans düzeyinde psikoloji veya sosyoloji eğitimi almaları ve ardından psikoloji alanında yüksek lisans derecesi almaları gerekir; ancak sosyolog olmak için sosyoloji diplomasına ihtiyaçları vardır.

Advertisement

Sonuç

Sosyal psikoloji ve sosyoloji arasındaki temel fark, kapsamlarıdır. Sosyal psikoloji, toplumun ve sosyal çevrenin bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini incelerken, sosyoloji, insanların bir sosyal sistemin parçası olarak nasıl davrandığını analiz etmek için toplum ve bir bütün olarak toplum içindeki grupları inceler.


Leave A Reply