Sosyoloji Coğrafya İlişkisi

0

Sosyolojinin coğrafya bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji coğrafya ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi.

Sosyoloji Coğrafya İlişkisi

Sosyoloji – Coğrafya

Coğrafya, toplumların yaşadıkları bölgenin iklimini, bitki örtüsünü, yüzey şekillerini, yeryüzündeki konumunu, yer altı ve yer üstü zenginliklerini inceleyen, bu ülkelerdeki nüfusun dağılımını ve ekonomik etkinliklerin özelliklerini araştıran bilim dalıdır. Sosyoloji ise toplumla ve toplumsal olaylarla ilgilenen bir sosyal bilimdir. Coğrafyanın konusu, doğa ve doğa olayları olduğu için konu açısından sosyoloji ve coğrafya birbirinden farklıdır.

Advertisement

Coğrafi koşullar toplum yaşamını etkiler. Örneğin; Le Play (1806-1882)’e göre Asya’da yaşayan insan topluluklarının cemaat şeklinde gruplaşmaları ve geniş aile tipine sahip olmaları, coğrafi koşullar nedeniyledir. Norveç sahillerinde yaşayan insan toplulukları ise coğrafi koşulların etkisiyle çıkar ilişkilerini ön planda tutar, cemiyet hâlinde gruplaşır ve çekirdek aile tipine sahiptir.

Coğrafi koşullar, toplumsal gelişmeyi hızlandırıp yavaşlatabilir. Örneğin; kurak, verimsiz bir arazide bulunan petrol, o bölgenin hızla gelişmesine yol açar. Kar ve buzlarla kaplı kutup bölgesinde yaşayan Eskimolar için ise coğrafi koşullar gelişmeyi engelleyicidir.

Coğrafi koşullarla toplumsal yaşam arasındaki etki karşılıklıdır. Toplumlar da coğrafi koşulları etkilemekte ve değiştirebilmektedir. Günümüzde hızla gelişen teknoloji sayesinde insanlar doğaya gitgide daha fazla egemen olmaktadırlar. İnsan, artık sulama için yağmur yağmasını beklememekte, gübrelemeyle toprağın verimini artırmakta, dağları delerek ulaşımı sağlayabilmektedir.

Sosyoloji, doğa ile insan arasında gelişen bu ilişkilerden hareketle coğrafi koşulların toplum yaşamını etkilediğini kabul eder ve bu etkiyi ortaya koyarken coğrafyanın verilerinden yararlanır. Sosyolojinin sosyocoğrafya adını alan dalı, toplumları coğrafi koşulları açısından değerlendirir. Coğrafya da beşerî coğrafya adını alan dalıyla insan unsuruyla ilgilenir. Sosyoloji ve coğrafyanın ortak konusu demografidir. Demografi nüfusun; yoğunluk, hacim ve niteliğiyle ilgilenen bilim dalıdır.

Advertisement


Leave A Reply