Stroboskopi Nedir?

0

Stroboskopi nedir? Stroboskopik hareket nedir? Stroboskop ne işe yarar, özellikleri hakkında bilgi.

StroboskopStroboskopi; Hareket eden bir cismi çok kısa süreli ve düzenli aralıklarla aydınlatarak, hızlı devirli hareketleri (periyodik hareketler) gözlemleme yöntemidir.

Advertisement

İlkesi;Stroboskopi yönteminde, ayarlanabilen ve bilinen bir frekansta pırıltılar sağlayan bir aygıttan yararlanılır: Bu, stroboskoptur. Bir ayar düzeni taşıyan ve bir eksen çevresinde dönen bir disk, dönüş frekansı stroboskobun verdiği pırıltıların frekansıyla aynı olduğunda hareketsiz görülebilir. Bunun nedeni, diskin her devirde ve hep aynı konumdayken aydınlanmasıdır. Bir gözlemci, pırıltı frekansı hareketin frekansının tam katı olduğunda da aynı izlenimi edinir (sözgelimi, disk her iki ya da üç dönüşte bir aydınlatılırsa). Pırıltıların frekansı hareketin frekansından küçük ama basit bir oranla ona bağlıysa (sözgelimi, 1/2) disk, her turda iki kez aydınlanır: Gene hareketsiz izlenimini verir, ama, birbirine bütünüyle karşıt iki ayar düzeni taşıyormuş gibi görünür. Pırıltı frekansı dönüş frekansının çok az altındaysa, gözlenen hareket gerçek hareketle aynıdır, ama daha ağır gözükür. Tersine, pırıltıların frekansı diskin dönüş frekansından daha büyük olduğundaysa disk gerçek dönüş yönünün tersinde dönüyormuş izlenimi verir. Dönüş yönündeki bu görünür yön değiştirmeler sözgelimi, filmlerde görülen yük arabalarının tekerleklerinde söz konusudur: Görünür dönüş yönü, arabanın hızına ve film çekim-lerindeki hıza (sözgelimi, saniyede 24 görüntü) bağlıdır. Kamera, burada, stroboskop rolü oynar.

Uygulama Alanları; Stroboskopi, hızlı hareketlerin gözlemini sağlayarak hem laboratuvarda, hem de sanayide büyük bir yarar sağlar. Çok sayıdaki uygulama alam içinde, bazı organlardaki titreşimlerin incelenmesi, çalışır haldeki pervanelerin ve türbin çark kanatlarının biçim bozulmalarının incelenmesi, patlamalı motor supaplarının iyi işlemesinin denetlenmesi, iplik fabrikalarının makara milleri gibi çok hızlı hareket eden makinelerin gözlenmesi sayılabilir. Bir dönüş hızının saptanmasına ya da denetlenmesine olanak verir.


Leave A Reply