Sultanzade Gazi Hüsrev Paşa Kimdir?

0

Sultanzade Gazi Hüsrev Paşa hayatı, dönemi ve savaşları ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. Sultanzade Gazi Hüsrev Paşa kimdir?

Sultanzade Gazi Hüsrev PaşaSultanzade Gazi Hüsrev Paşa (1485 – 1541)

Ünlü bir Türk komutanıdır. 1485’te şehit olan Damat Ferhat Bey ile II. Sultan Bayezit’in kızlarından Selçuk Sultan’ın oğlu, yani II. Bayezit’in torunu, Yavuz’un yeğeni, Kanuni’nin de halasının oğludur.

Serez’de doğdu, babası orada sancakbeyiydi. Pek küçükken annesiyle İstanbul’a geldi. Prenslere mahsus yüksek özenle okutulup yetiştirildi. 1503’te dayısı Şehzade Mehmet’in yanında Kırım’da Kefe’ye gitti. Bu, arada elçi olarak Moskova’da da bulundu. Sancakbeyi (tümgeneral) rütbesiyle Semendire (Sırbistan) valisi atandı. 1521 Belgrad fethinde bu sıfatla Kanuni’nin yanında büyük ölçüde yararlıkta bulundu. Sonra Bosna sancakbeyliğine atandı. 1526 Mohaç Zaferi’nde Sultanzade Bali Bey ile birlikte, akıncı komutanı olarak, pek önemli rol oynadı.

Hüsrev Paşa savaştan sonra Dalmaçya’da, Hırvatistan’da birçok fetihlerde bulundu ki bunların en önemlisi Yayçe ( 1528), Klis (1537) kaleleridir. Üç kere de 17 yıl Bosna’da valilik ederek bu eyaletin Türkleşmesinde en büyük yararlığı gösterdi. Saraybosna’yı büyük bir İslâm-Türk şehri haline getirdi. Buradaki Hüsrev Bey Medresesi’nl yüksek öğretim kurulu olarak kurmakla, Boşnaklar’ın İslamlaşmasını sağlayan en önemli adımı attı.

Bu şehirde yaptırdığı sayılmayacak kadar çok kültür ve bayındırlık kurumları ile, Saraybosna’yı Balkanlar’ın en önemli merkezi haline geldi. Bu yapılardan birçoğu hala ayaktadır. Bugün Balkanlarda yaşayan Türk ve müslümanlar ona evliya derecesinde saygı gösterirler. Saraybosna’da ki cami ve türbesi büyük ziyaret yeridir.


Leave A Reply