Taylor Swift – Fifteen Çevirisi

0

Taylor Swift Fifteen Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Taylor Swift Fifteen şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Taylor Swift

Kaynak : Wikimedia

Taylor Swift – Fifteen Çevirisi

You take a deep breath and you walk through the doors
Derin bir nefes alıp kapıdan içeri girersin
It’s the morning of your very first day
İlk gününün sabahı
And you say hi to your friends you ain’t seen in a while
Uzun süredir görmediğin arkadşlarına selam verirsin
Try and stay out of everybody’s way

Advertisement

Herkesin yolundan çekilmeye çalışır ve çekilirsin
It’s your freshman year and you’re gonna be here
Lisede ilk yılın ve burada olacaksın
For the next four years in this town
Bu şehirde, önündeki 4 yıl boyunca

Hoping one of those senior boys will wink at you and say
Lise sonlardan birinin sana göz kırpıp
“You know, I haven’t seen you around before”
“Biliyor musun, seni daha önce buralarda görmedim.” demesini umarsın
‘Cause when you’re fifteen and somebody tells you they love you
Çünkü 15 yaşındaysan ve biri sana seni sevdiğini söylerse
You’re gonna believe them
Ona inanmalısın

And when you’re fifteen feeling like there’s nothing to figure out
Ve 15 yaşındaysan halledecek bir şey yokmuş gibi hissedersin
Well, count to ten, take it in
Eh, ona kadar say, içine çek
This is life before you know who you’re gonna be
Bu kim olacağını bilmeden önce hayat
Fifteen
15

You sit in class next to a redhead named Abigail
Abigail adında kızıl saçlının yanına oturursun sınıfta
And soon enough you’re best friends
Ve bir süre sonra yakın arkadaşsınız
Laughing at the other girls who think they’re so cool
Çok havalı olduklarını düşünen diğer kızlara gülersiniz
We’ll be outta here as soon as we can
Yakında buradan gideceğiz

Advertisement

And then you’re on your very first date and he’s got a car
Ve sonra ilk randevundasın ve onun arabası var
And you’re feeling like flying
Ve uçuyor gibi hissediyorsun
And you’re momma’s waiting up and you’re thinking he’s the one
Ve annen bekliyor ve onun bir tane olduğunu düşünüyorsun
And you’re dancing ’round your room when the night ends
Ve gece bittiğinde odanda dansediyorsun
When the night ends

Gece bittiğinde
‘Cause when you’re fifteen and somebody tells you they love you
Çünkü 15 yaşındaysan ve biri sana seni sevdiğini söylerse
You’re gonna believe them
Ona inanmalısın
When you’re fifteen and your first kiss
15 yaşındaysan ilk öpücüğün
Makes your head spin ’round
Aklını başından alır
But in your life you’ll do things greater than
Ama yaşamın boyunca daha iyi şeyler yaparsın

Dating the boy on the football team
Futbol takımındaki çocukla çıkmaktansa.
But I didn’t know it at fifteen
Ama bunu bilmiyordum 15 yaşındayken
When all you wanted was to be wanted
Tek istediğin isteniyor olmakken

Wish you could go back and tell yourself what you know now
Keşke geri dönebilsen ve söylesen kendine şu an bildiklerini
Back then I swore I was gonna marry him someday
O zamanlar yemin etmiştim onunla evleneceğime günün birinde
But I realized some bigger dreams of mine
Ama daha büyük hayallerim var artık
And Abigail gave everything she had to a boy
Ve Abigail her şeyini verdi

Who changed his mind
Fikrini değiştiren bir çocuğa
And we both cried
Ve ikimiz de ağladık
‘Cause when you’re fifteen and somebody tells you they love you
Çünkü 15 yaşındaysan ve biri sana seni sevdiğini söylerse
You’re gonna believe them
Ona inanmalısın

Advertisement

And when you’re fifteen, don’t forget to look before you fall
15 yaşındaysan, eskiden aptal göründüğünü unutma
I’ve found time can heal most anything
Zamanın her şeyin ilacı olduğunu öğrendim
And you just might find who you’re supposed to be
Ve sen de belki de olman gereken kişiyi öğreneceksin

I didn’t know who I was supposed to be at fifteen
Kim olacağımı bilmiyordum 15 yaşımdayken
Your very first day
İlk günün
Take a deep breath girl
Derin nefes al kızım
Take a deep breath as you walk through the doors
Kapıdan içeri girerken derin nefes al


Leave A Reply