Taylor Swift, Fifteen Çevirisi

0
Advertisement

Taylor Swift Fifteen Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Taylor Swift Fifteen şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Taylor Swift

Kaynak : Wikimedia

Taylor Swift – Fifteen Çevirisi

 • You take a deep breath and you walk through the doors
  Derin bir nefes alıp kapıdan içeri girersin
  It’s the morning of your very first day
  İlk gününün sabahı
  And you say hi to your friends you ain’t seen in a while
  Uzun süredir görmediğin arkadşlarına selam verirsin
  Try and stay out of everybody’s way
 • Herkesin yolundan çekilmeye çalışır ve çekilirsin
  It’s your freshman year and you’re gonna be here
  Lisede ilk yılın ve burada olacaksın
  For the next four years in this town
  Bu şehirde, önündeki 4 yıl boyunca
 • Hoping one of those senior boys will wink at you and say
  Lise sonlardan birinin sana göz kırpıp
  “You know, I haven’t seen you around before”
  “Biliyor musun, seni daha önce buralarda görmedim.” demesini umarsın
  ‘Cause when you’re fifteen and somebody tells you they love you
  Çünkü 15 yaşındaysan ve biri sana seni sevdiğini söylerse
  You’re gonna believe them
  Ona inanmalısın
 • And when you’re fifteen feeling like there’s nothing to figure out
  Ve 15 yaşındaysan halledecek bir şey yokmuş gibi hissedersin
  Well, count to ten, take it in
  Eh, ona kadar say, içine çek
  This is life before you know who you’re gonna be
  Bu kim olacağını bilmeden önce hayat
  Fifteen
  15
 • You sit in class next to a redhead named Abigail
  Abigail adında kızıl saçlının yanına oturursun sınıfta
  And soon enough you’re best friends
  Ve bir süre sonra yakın arkadaşsınız
  Laughing at the other girls who think they’re so cool
  Çok havalı olduklarını düşünen diğer kızlara gülersiniz
  We’ll be outta here as soon as we can
  Yakında buradan gideceğiz
 • And then you’re on your very first date and he’s got a car
  Ve sonra ilk randevundasın ve onun arabası var
  And you’re feeling like flying
  Ve uçuyor gibi hissediyorsun
  And you’re momma’s waiting up and you’re thinking he’s the one
  Ve annen bekliyor ve onun bir tane olduğunu düşünüyorsun
  And you’re dancing ’round your room when the night ends
  Ve gece bittiğinde odanda dansediyorsun
  When the night ends
 • Gece bittiğinde
  ‘Cause when you’re fifteen and somebody tells you they love you
  Çünkü 15 yaşındaysan ve biri sana seni sevdiğini söylerse
  You’re gonna believe them
  Ona inanmalısın
  When you’re fifteen and your first kiss
  15 yaşındaysan ilk öpücüğün
  Makes your head spin ’round
  Aklını başından alır
  But in your life you’ll do things greater than
  Ama yaşamın boyunca daha iyi şeyler yaparsın
 • Dating the boy on the football team
  Futbol takımındaki çocukla çıkmaktansa.
  But I didn’t know it at fifteen
  Ama bunu bilmiyordum 15 yaşındayken
  When all you wanted was to be wanted
  Tek istediğin isteniyor olmakken
 • Wish you could go back and tell yourself what you know now
  Keşke geri dönebilsen ve söylesen kendine şu an bildiklerini
  Back then I swore I was gonna marry him someday
  O zamanlar yemin etmiştim onunla evleneceğime günün birinde
  But I realized some bigger dreams of mine
  Ama daha büyük hayallerim var artık
  And Abigail gave everything she had to a boy
  Ve Abigail her şeyini verdi
 • Who changed his mind
  Fikrini değiştiren bir çocuğa
  And we both cried
  Ve ikimiz de ağladık
  ‘Cause when you’re fifteen and somebody tells you they love you
  Çünkü 15 yaşındaysan ve biri sana seni sevdiğini söylerse
  You’re gonna believe them
  Ona inanmalısın
 • And when you’re fifteen, don’t forget to look before you fall
  15 yaşındaysan, eskiden aptal göründüğünü unutma
  I’ve found time can heal most anything
  Zamanın her şeyin ilacı olduğunu öğrendim
  And you just might find who you’re supposed to be
  Ve sen de belki de olman gereken kişiyi öğreneceksin
 • I didn’t know who I was supposed to be at fifteen
  Kim olacağımı bilmiyordum 15 yaşımdayken
  Your very first day
  İlk günün
  Take a deep breath girl
  Derin nefes al kızım
  Take a deep breath as you walk through the doors
  Kapıdan içeri girerken derin nefes al


Leave A Reply