Tekalifi Milliye Emirleri Amacı ve Maddeleri

0

Tekalifi Milliye Emirleri nedir, neden uygulanmıştır? Tekalifi Milliye Emirleri amaçları ve maddeleri nelerdir? Hakkında bilgi.

TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ (7-8 Ağustos 1921)

Ordu, asker sayısı olarak yetersiz olduğu gibi silah ve teçhizat bakımından da çok zor durumdaydı. Mustafa Kemal Meclis’in kendisine verdiği kanun yapma yetkisine dayanarak, Sakarya Savaşı’na hazırlanmak için “Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni” (Milli Yükümlülükler) yayımlamıştır.

AMACI

Eskişehir-Kütahya Savaşları‘ndan sonra zayıflayan orduyu güçlendirmek,

♦ Ordunun ihtiyaçlarını gidererek savaş gücünü artırmak, böylece orduyu Yunan saldırısına karşı koyabilecek duruma getirmek

MADDELERİ

♦ Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak

♦ Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek

♦ Her aile bir askeri giydirecek

♦ Yiyecek ve giyecek maddelerinin % 40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek

♦ Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının % 40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek

♦ Her türlü makineli aracın % 40’ına el konacak

♦ Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının % 20’sine el konacak

♦ Sahipsiz bütün mallara el konacak

♦ Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak

♦ Halkın elindeki araçlar aylık 100 km askeri ulaşım yapacaklar

♦ Bütün bunlar illerdeki komisyonlarca yerine getirilecek ve hemen orduya iletilecektir.

Bu emirler, halkı tüm olanaklarım kullanmaya çağırdığı için genel seferberlik özelliği taşımaktadır.

Tekâlif-i Milliye Kanunu Sakarya Savaşı’na hazırlık amacıyla çıkarılmıştır. Ancak kanunun yürürlüğe girmesinden 15 gün sonra Sakarya Savaşı başladığı için Tekâlif-i Milliye Kanunu Türk ordusunun Sakarya Savaşı’na hazırlanmasında ciddi bir katkı sağlamamıştır. Sakarya Savaşı’ndan sonra Büyük Taarruz’un başlayacağı tarihe kadar (26 Ağustos 1922) bu emirler uygulanacaktır. Türk ordusunun kesin zaferi kazanmasında Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yeri ve önemi çok büyüktür. Kanunun etkisi ancak Büyük Taarruz’da görülmüştür. Türk halkı tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve bir kez daha fedakârlıkta bulunmuştur.

Emirlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için bazı illerde istiklal Mahkemeleri kurulmuştur.


Leave A Reply