Teleks Nedir? Nasıl Çalışır? Geçmişin Popüler İletişim Sistemi Hakkında Bilgiler

0

Teleks neye denir? Teleks nasıl çalışır? Teleks, geçmişte yaygın olarak kullanılmış bir iletişim sistemidir. Bu yazıda, teleksin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve geçmişte nasıl popüler bir iletişim aracı haline geldiğini keşfedin.

Teleks

Teleks, Telem (telekomünikasyon/uziletişim) aygıtlarıyla donatılmış abone postalarından kurulan ve birbirine uzak aboneler arasındaki haberleşmenin telemle yazılarak iletilmesini sağlayan daktilografi sistemidir. Kullanımına 1930’larda Avrupa’da başlandı, 1935’te uluslararası teleks sistemi kuruldu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da kullanım alanı genişledi. Genellikle telefon servisleri gibi çalışan teleks ağı, bir abonenin başka bir aboneyle bağlantı kurmasını ve daktiloya benzeyen telem aygıtlarıyla haberini yazdırmasını sağlar. Vericideki klavyenin tuşlarına basılarak, alıcıdaki teleme metin yazdırılır. Haberi alan abone aynı yöntemle anında karşılık verebilir. Ayrıca teleksle birçok aboneye aynı anda yazdırma olanağı da vardır. Teleks aygıtları otomatik, yarı otomatik ya da elle çalışan türde olabilir. Türkiye’de 1938’de Anadolu Ajansı, 1950’de de PTT tarafından kullanılan teleks sistemi, 1951’den sonra resmi ve özel kuruluşlarda yaygınlaşmaya başlamıştır.

Teleks, özellikle yazılı iletişimde kullanılan bir tür iletişim sistemidir. Bu sistem, özellikle 20. yüzyılın ortalarında ve sonlarında yoğun olarak kullanılmıştır. Teleks, faks makinelerinin öncüsü olarak kabul edilebilir.

Temelde, teleks ile kullanıcılar birbirlerine metin mesajları gönderirlerdi. Bu sistem, öncelikle iş dünyasında, gazetecilikte ve resmi iletişimde kullanılıyordu. Bir teleks cihazı, kullanıcıların metin mesajlarını birbirine göndermelerini ve almalarını sağlayan bir telekomünikasyon cihazıydı.

Teleksin öne çıkan özellikleri şunlardır:

 1. Metin İletişimi: Teleks, metin tabanlı iletişimi sağlayan bir sistemdi. Kullanıcılar, yazılı mesajlarını bir teleks terminale girebilir ve bu mesajlar diğer teleks kullanıcılarına iletilirdi.
 2. Doğrudan Bağlantı: Teleks cihazları doğrudan birbirine bağlanabilirdi. Bu, mesajların hızlı bir şekilde alınmasını ve gönderilmesini sağlar.
 3. Uluslararası İletişim: Teleks, uluslararası iletişimi kolaylaştıran bir sistemdi. Farklı ülkelerdeki teleks sistemleri arasında doğrudan bağlantılar kurularak uluslararası işlemler gerçekleştirilebiliyordu.
 4. Telefon Hatları Kullanımı: Teleks, genellikle telefon hatları üzerinden çalışırdı. Bu, geniş bir iletişim ağına erişimi mümkün kılar.

Teleks sistemi, internet ve e-postanın popüler hale gelmesiyle birlikte zamanla azalmış ve neredeyse kullanılmaz hale gelmiştir. Ancak, tarih boyunca iş dünyası ve resmi iletişimde önemli bir rol oynamıştır.

Teleks Tarihçesi

Teleks, yazılı iletişimi sağlayan ve özellikle 20. yüzyılın ortalarında ve sonlarında yaygın olarak kullanılan bir telekomünikasyon sistemidir. İşte telexin tarihçesi:

 1. 1920’ler ve 1930’lar: Telex’in öncüsü sayılabilecek sistemler, bu dönemde geliştirilmeye başlandı. Bu sistemler, uzak mesafelere metin iletişimini sağlamak amacıyla telegraf teknolojisinin kullanımını içeriyordu. Ancak, bu erken aşamalardaki sistemler hala sınırlıydı ve geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsenmemişti.
 2. 1930’lar ve 1940’lar: II. Dünya Savaşı sırasında, askeri iletişim ihtiyaçları nedeniyle teleks teknolojisinin geliştirilmesine hız verildi. Askeri birimler arasında hızlı ve güvenilir yazılı iletişim sağlamak için teleks cihazları kullanıldı.
 3. 1950’ler: Savaş sonrası dönemde, telex teknolojisi sivil kullanıma açıldı. İş dünyası, gazetecilik ve resmi kurumlar arasında yazılı iletişimde hız ve etkinlik sağlama potansiyeli nedeniyle telex sistemleri hızla benimsendi.
 4. 1960’lar: Telex ağı büyüdükçe, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ülkede teleks hizmetleri sunan resmi telex şirketleri kuruldu. Bu dönemde telex, uluslararası ticaretin ve iletişimin önemli bir parçası haline geldi.
 5. 1980’ler: Bilgisayar teknolojisinin yükselişiyle birlikte, telex sistemleri daha fazla dijitalleşmeye ve otomatik hale gelmeye başladı. Ancak, bu dönemde e-posta ve diğer daha modern iletişim teknolojileri de yükselişe geçti.
 6. 1990’lar ve Sonrası: İnternetin ve e-postanın popülerleşmesiyle birlikte, telex sistemi giderek geriledi. Teleks, özellikle 2000’lerin başlarına doğru, daha modern ve hızlı iletişim teknolojileri tarafından büyük ölçüde devralındı.

Bugün, telex genellikle tarihsel bir öneme sahip olan bir iletişim aracı olarak hatırlanır ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaz.

Teleks Nasıl Çalışır? Çalışma Prensibi Nedir?

Teleks, metin tabanlı iletişimi sağlayan bir telekomünikasyon sistemidir. Temelde, iki teleks terminali arasında yazılı mesajların iletilmesini sağlayan bir sistemdir. İşte teleksin nasıl çalıştığına dair temel prensipler:

 1. Teleks Terminali: Teleks sistemi, kullanıcıların metin mesajlarını girmelerine ve almalarına izin veren özel teleks terminalleri kullanır. Bu terminaller genellikle bir klavye, bir yazıcı ve bir modem içerir.
 2. Modem İletişimi: Teleks terminalleri arasında iletişim, modülasyon ve demodülasyon işlemlerini gerçekleştiren modemler aracılığıyla sağlanır. Gönderilen metin mesajları, modeme girilir ve ses sinyallerine dönüştürülerek telefon hatları üzerinden iletilir.
 3. Telefon Hatları: Teleks, genellikle telefon hatları üzerinden çalışır. Gönderilen ses sinyalleri, telefon hatları aracılığıyla alıcı telex terminaline iletilir. Bu telefon hatları genellikle özel telex ağları içinde yer alır.
 4. Teleks Adresleme Sistemi: Her telex terminali, benzersiz bir telex numarasına sahiptir. Gönderilecek mesajlar, alıcı telex terminalinin numarasına göre adreslenir. Bu adresleme sistemi, doğrudan belirli bir terminalle iletişim kurmayı sağlar.
 5. Yazıcılar: Mesaj alındığında, alıcı telex terminali gelen mesajı otomatik olarak bir yazıcıya aktarır. Bu, metin tabanlı iletişimi sağlar ve alıcı kullanıcının mesajı okumasını mümkün kılar.
 6. Dijitalleşme ve Gelişmiş Özellikler: Zamanla, teleks sistemleri dijitalleşti ve daha gelişmiş özellikler kazandı. Ancak, temel prensip metin tabanlı iletişimi sağlamak olduğu için genel işleyiş benzer kaldı.

Teleks, özellikle 20. yüzyılın ortalarında ve sonlarında iş dünyası, gazetecilik ve resmi iletişimde önemli bir araçtı. Ancak, internet ve daha modern iletişim teknolojilerinin yükselmesiyle birlikte zaman içinde kullanımı azalmıştır.


Leave A Reply