Tevhit ve Münacat Nedir?

0

Mısra birimine göre yazılan nazım tür ve şekillerinden Tevhit ve Münacat nedir? Tevhit ve Münacat özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi.

TEVHİT VE MÜNÂCÂT :

Tevhit, Allahın büyüklüğünü anlatan nazımlara verilen addır. Münâcât ise Allaha karşı yakarış nazmıdır. Bu türlü nazımlar daima kutsallık taşıması bakımından Divan’ların baş kısımlarına konurdu. Büyük mesnevilerin baş kısımlarına da Tevhid ve Münâcât bölümleri eklenirdi. Tevhit ve münâcâtlar, genel olarak kaside, terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım türlerinin içinde bulunur. Başka bir söyleyişle, tevhit ve münâcât yazmak için, bu nazım türleri kullanılır. Tevhit ve münâcât yazmak, kafiye çabası yüzünden güçlük gösterirdi. Bu nedenle şairler, bu konudaki içtenlik taşıyan duygularını dökemezlerdi. Bu alanda en büyük başarıyı Şinasi elde etmiştir :

Advertisement

Haktaâlâ azamet âleminin padişahi
Lâmekândır olamaz devletinin tahtgehi

Şinasi, bu mısraları kendini zorlamadan, içtenliğinden kopup gelen duygularına dayanarak söyleyebilmiştir.


Leave A Reply