Thomas Huxley Kimdir?

0
Advertisement

Thomas Huxley kimdir? Ünlü bir İngiliz doğa bilimcisi olan ve Darwin’in evrim teorisini ilk kabul eden bilim insanlarından olan Thomas Huxley hakkında bilgiler.

Thomas Henry HuxleyThomas Huxley (4 Mayıs 1825, Ealing, Londra, Birleşik Krallık – 29 Haziran 1895, Eastbourne, Birleşik Krallık)

Tanınmış İngiliz doğa bilginidir. Charles Darwin‘in «evrim teorisi» ni ilk benimseyen, yaymaya çalışan bilginlerden biridir. Huxley’in en önemli özelliklerinden biri de karışık, anlaşılması güç bilim konularını gayet sade bir dille, herkesin kolayca anlayacağı şekilde anlatmasıdır.

Thomas Huxley Ealing’de doğdu, bir öğretmenin oğluydu. Babasının okulunda ilk öğrenimini bitirdikten sonra babasının başka bir şehre taşınması üzerine bir süre okula gidemediyse de, evde de boş durmuyor, eline geçen kitabı okuyordu. İki dayısı da doktordu, onun tıbba merak sarmasında bunların büyük payı oldu, Thomas Huxley, 16 yaşındayken Londra’da bir doktorun yanında çalışmaya başladı. 1842’de Londra üniversitesine girdi. Aynı yıl Charing Cross Hastanesi’nin açtığı burs imtihanını kazandı. Hastanede çalışarak anatomi bilgisini arttırdı. Bu arada, saç diplerinde ince bir zar tabakasının bulunduğunu keşfetti. Bu tabakaya «Huxley tabakası» denilir.

Thomas Huxley, 1845’te üniversiteyi bitirdikten sonra cerrah olarak donanmaya katıldı. 1846-1847 yıllarında Torres takımadalarına yaptığı yolculuğunda deniz yaratıkları üzerinde meraklı bilgiler topladı. Bu incelemeleri Evrim teorisine temel olmuştur. O tarihte, Darwin evrim teorisinin esaslarını anlatan eserini henüz yayınlamamıştı.

Thomas Huxley, 1854’ten 1885’e kadar Londra’da Madencilik Okulu’nda doğa bilgisi profesörlüğü yaptı. Biyoloji dersini bir laboratuvar dersi haline getirmesi bakımından da ayrıca önem taşır. En tanınmış eserleri arasında «Evidences as to man’s place in nature» (Tabiatta İnsan Yeri» (1863); 4 ciltlik «Scientific Memoirs» (Bilimsel Hâtıralar) başta gelir.

Advertisement

Leave A Reply