Transplantasyon nedir? Böbrek Nakli Gerçekleri ve İstatistikler

0
Advertisement

Transplantasyon nedir? Böbrek nakli hakkında genel bilgiler. Böbrek nakli hakkında gerçekler, istatistikler ve genel bilgiler.

Transplantasyon nedir?

Transplantasyon, vücuttaki işlev (ler) i geri kazanmak amacıyla hücrelerin, dokuların veya organların vücudun bir bölümünden diğerine veya bir vericiden bir alıcıya aktarılmasıdır (aşılanması). İki tür donör vardır: canlı vericiler ve ölen donörler (kadavra nakli). İkinci durumda organ çıkarılır ve operasyona kadar soğukta saklanır. Çoğu organ 12 saatten fazla vücut dışında saklanamaz.

Elli yıl önce deneysel, riskli ve çok sınırlı bir tedavi seçeneği olan şey, şimdi 80’den fazla ülkede rutin klinik uygulama haline geldi.

Organ Nakli

Kaynak : pixabay.com

Böbrek nakli

Hastaların böbrekleri başarısız olduğunda, onlara hemodiyaliz, periton diyalizi ve transplantasyonu içeren Renal Replasman Tedavisi (RRT) sunulur. Transplantasyon, hem yaşam kalitesi hem de maliyet etkinliği açısından hasta için en iyi RRT seçeneği olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre böbrek nakli, dünya çapında açık ara en sık gerçekleştirilen nakildir.

Nakil işlemi tam anestezi altında bir ameliyathanede yapılır. Nakledilen bir organın birkaç saat içinde çalışmaya başlaması bekleniyor. Hastanın vücudunu yeni nakledilen organlara saldırmaktan korumak için hastanın hayatının geri kalanı boyunca bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar alması ve reddedilme riskini en aza indirmesi gerekir. Böbrek nakli hastası için hastanede iyileşme genellikle beş güne kadar sürer. Evde 8 haftalık iyileşmeden sonra, herhangi bir komplikasyon yoksa, çoğu hasta hafif aktivitelere başlayabilir ve rutinlerine geri dönebilir.

Böbrek nakli olan hastaların belirli kurallara uyması ve nakledilen organlarla ilişkili risklerin her zaman farkında olması çok önemlidir:
  • Nakil işleminize iyi bakın (planlanan tüm randevularınıza uyun ve ilaçlarınızı reçete edildiği şekilde alın)
  • Mikroplara maruz kalmanızı sınırlayın
  • Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçının
  • Reddedilme belirtilerine dikkat edin
  • Ateş
  • Ağrı
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • İdrar çıkışında ani azalma

Gerçekler ve İstatistikler

İlk başarılı organ nakli, 23 Aralık 1954’te Boston’da Joseph Murray tarafından tek yumurta ikizleri arasında gerçekleştirilen bir böbrek nakli oldu. Bu operasyon, son dönem böbrek yetmezliği hastaları için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Başarıyla gerçekleştirilen böbrek nakli sayısı her yıl giderek artmaktadır.

Advertisement

2015 için Global Observatory’nin Bağış ve Transplantasyon raporu, dünya çapında 84.347 böbrek nakli yapıldığını gösterdi ki bu 2014’e göre% 5,5’lik bir artış.

Dünya Böbrek Günü Nedir? Amacı ve Hedefleri Nelerdir?

Kaynak : pixabay.com

ABD Hükümeti’nin Organ Bağışı ve Transplantasyonu ile ilgili bilgilerine göre, Ağustos 2017 itibarıyla ulusal nakil bekleme listesinde 116.000’den fazla hasta var. 2016’da hem merhum hem de canlı donörlerden gelen toplam 41.335 bağışlanmış organ vardı. Bekleme listesindeki kişi sayısı, bağışçıların veya mevcut nakillerin sayısından çok daha hızlı artmaya devam ediyor. Mevcut organlar ile onlara olan talep arasında büyük bir uçurum vardır.

Sorunlar

Organ kaçakçılığı – tacir için parasal fayda sağlamak amacıyla yaşayan veya ölmüş kişilerle veya onların organlarıyla yapılan her türlü yasa dışı manipülasyon (ticaret). Potansiyel bağışçı üzerinde zorlama yoluyla denetim yasadışıdır ve çoğu ülkede yasalarca cezalandırılır.

Organ nakli ticareti, bir organın satın alınması veya satılması veya maddi kazanç için kullanılması dahil olmak üzere, bir mal olarak değerlendirildiği bir politika veya uygulamadır.

Nakil için seyahat, organların, bağışçıların, alıcıların veya nakil uzmanlarının nakil amacıyla yetki sınırları dışına taşınmasıdır. Nakil için seyahat, organ kaçakçılığı ve / veya nakil ticareti içeriyorsa veya bir ülke dışından hastalara nakil sağlamaya ayrılmış kaynaklar (organlar, profesyoneller ve nakil merkezleri) ülkenin kendi nüfusu için nakil hizmetleri sunma kabiliyetini zayıflatıyorsa nakil turizmine dönüşür.

Dünya Böbrek Günü, “transplantasyon organlarının cinsiyet, etnik köken, din veya sosyal veya mali duruma bakılmaksızın uygun alıcılara ülkeler veya yetki sınırları içinde eşit olarak tahsis edilmesi gerektiğini” öne süren İstanbul Deklarasyonunu desteklemektedir. Yine de organ ticareti, organ nakli ticareti ve organ nakli turizmi gibi etik olmayan transplantoloji uygulamaları, kısmen, organ nakli için küresel kıtlığın istenmeyen bir sonucudur.

Advertisement

Organ satışları, nakil turizmi ve organ kaçakçılığı gibi acil ve büyüyen sorunları küresel organ kıtlığı bağlamında ele almak için, Organ Nakli Derneği ve Uluslararası Nefroloji Derneği, canlı böbrek bağışçılarının bakımı konusunda bir fikir birliği bildirisi kabul etti. yaşayan bağışçılar için toplulukların sorumluluğu ve bağışları teşvik etme.

Hem yaşayan hem de ölen bağışçı bağışları, ulusların organ nakli için kendi kendine yeterlilik geliştirmeleri açısından kritik öneme sahiptir.

The Transplantation Society’nin yardımıyla Dünya Böbrek Günü, hayat kurtaran bu prosedür ve bunu mümkün kılan bağışçıların farkındalığını ve tanıtımını artırmayı hedefliyor. Tüm resmi yerel ve uluslararası sağlık kurumları, organ kaçakçılığına veya her türlü nakil turizmine kesinlikle karşıdır!


Leave A Reply