Tunceli İl Kodu Tüm İlçeleri Posta Kodları Trafik Plakaları Telefon Alan Kodu

0
Advertisement

Tunceli İl Kodu nedir? Tunceli İli Trafik (plaka) kodu, telefon alan kodları, Tunceli il ve tüm ilçelerinin posta kodları tam listesi.

TUNCELİ TRAFİK (PLAKA) KODU —— 62 (Tüm ilçelerin Trafik Kodları)

TUNCELİ TELEFON KODU ———- 428

TUNCELİ POSTA KODU ———— 62000

Tunceli İl Kodu

Tunceli İlçeleri Posta Kodları;

*Çemişgezek posta kodu : 62600

 • Çemişgezek Akçapınar: 62610
 • Çemişgezek Çemişgezek: 62600
 • Çemişgezek Gedikler: 62630
 • Çemişgezek Köyler: 62600

Çemişgezek

Tunceli İli’ne bağlı ilçe merkezi. 2 bucağı (Akçapınar, Gedikler), 40 köyü vardır. İlin batısında; doğudan Pertek ve Hozat, kuzeydoğudan Ovacık ilçeleri, kuzeybatıdan ve batıdan Erzincan, güneyden Elazığ illeriyle çevrilidir. İlçe toprakları, Munzur Dağları’nın yükseltilerinin azaldığı alanda yer alır. Bu toprakların büyük bölümünü ortalama yükseltileri 1.500 metre olan yaylalar oluşturur. İlçede güneye gidildikçe toprağın eğimi 700 metreye kadar iner. Günümüzde bu yükseltinin altında kalan 14 köyün tamamı, 12 köyün bir bölümü Keban Baraj Gölü’nün altında kalmıştır.

Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Aksu’nun suladığı tarım alanlarında buğday, arpa, fasulye ve fiğ üretimi yapılır. İlin buğday üretimi en yüksek ilçesidir. Meyvecilik (ceviz, elma, armut) ve hayvancılığın, özellikle, küçükbaş hayvan besiciliğinin halkın geçiminde önemli payı vardır. Munzur Dağları’nın güney eteklerinde Çemişgezek Vadisi’nde deniz düzeyinden 1.200 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezinin, il merkeziyle bir bölümü stabilize, bir bölümü asfalt 104 km’lik karayolu bağlantısı vardır. Tarihsel geçmişi eskiye dayanan ilçe, Osmanlı döneminde 1881’de, Keban İlçesi’nden ayrılarak Elazığ’a, Cumhuriyet’ten sonra 1935’te Elazığ’dan ayrılıp Tunceli’ye bağlandı.

*Hozat posta kodu : 62400

 • Hozat Hozat: 62400
 • Hozat Köyler: 62400

Hozat

Tunceli İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 36 köyü vardır. İlin batısında; kuzeyden Ovacık, doğudan Merkez, güneyden Pertek ve Çemişkezek, batıdan Erzincan’ın Kemaliye ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklarının büyük bölümü dağlıktır. İlçenin kuzeyinde ve doğusunda uzanan Yılan Dağı, Belikan Dağı, Sülükbaba Dağı, Karaoğlan Dağları üzerindeki doruklar, Eğriyamaç Köyü yakınında 2.422 m’ye, Topatan Tepe’de 2.234 m’ye ulaşır. Çağlarca Bucağı çevresinde yükselti 1.500 m. dolayına iner. İlçenin en önemli ırmağı olan Hozat Deresi, ilçe yakınlarından doğar. Pertek-Çakırbahçe yakınlarında Keban Baraj Gölü’ne dökülür. Kuzeybatıda Karaoğlan Dağı çevresinden doğan Tagar Çayı da, Yılanlı Dağ eteklerinde Ali Boğazı Vadisi’nden geçerek Çemişkezek sınırlan içerisinde, Keban Baraj Gölü’ne ulaşır.

Advertisement

İlçenin doğusunda bazı küçük sular, Munzur Çayı’na karışır. Kuzey kesimde kışlar daha sert, güneyde görece daha yumuşak, yazlar serin geçer. Yağışlar genellikle kar biçiminde düşer. Yıllık ortalama sıcaklık 9.7°C, yağış tutarı 795.6 mm’dir. Aşırı otlatma (özellikle keçi) sonucu doğal dengesi bozulmuş meşe ormanları, egemen bitki örtüsünü oluşturur Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, fasulye, fiğ, soğan, üzüm, armut, ceviz, başlıca tarım ürünleridir. Arıcılık, son yıllarda hızlı bir gelişme içindedir. Büyük çoğunluğu, mezra adı verilen ve sayıları 1000 dolayındaki küçük yerleşim yerlerinde dağlık arazide dağınık olarak yaşayan halk, koyun ve keçi besiciliği yapar. Deniz düzeyinden 1.520 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 50 km uzaklıktadır.

*Mazgirt posta kodu : 62800

 • Mazgirt Akpazar: 62810
 • Mazgirt Köyler: 62800
 • Mazgirt Mazgirt: 62800

Mazgirt; Tunceli İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Akpazar, Darıkent), 78 köyü vardır. İlin güneydoğusunda, kuzeyden Merkez ve Nazimiye, doğudan Elazığ’ın Karakoçan, güneyden Palu, batıdan Merkez ve Pertek ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları oldukça dağlık yapıdadır. Irmaklarla derin biçimde yarılmış dağlar arasına sıkışmış vadiler görülür. Güneydeki Kırklar Dağı (2.033 m), ilçenin en yüksek noktasıdır. Güneyde Çatköy ile Kızılkale arasında yükselti 1.680 m’ye ulaşır. Dağlar üzerinde geniş yaylalar uzanır. İlçe topraklarında toplanan sular, Murat Irmağı’nı, kollarını ve Keban Baraj Gölü’nü besler. Kuzeydoğudan gelen Pülümür Çayı, kuzeyden gelen Munzur Çayı ile birleşerek ilçenin batı sınırını çizer. İlçenin önemli ırmaklarından biri de doğudan geçen Peri Suyu’dur. Her iki ırmak, Keban Gölü’ne dökülür. Karasal iklimin egemen olduğu ilçede kışlar oldukça soğuk geçer, kar yağışı yoğun olup uzun süre yerde kalır. Yıllık ortalama sıcaklık 12.5°C, yağış tutarı 1.100-1.200 mm’dir. Meşe ağaçlarından oluşan bozuk yapıdaki ormanlarla bozkır bitkileri doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır.

Elti Hatun Türbesi, Uzun Hasan ile annesi ve kardeşinin mezarları, Çoban Baba Türbesi ve Çeşmesi, Mazgirt Kalesi gibi tarihsel eserler vardır. Kırklar Dağı’nın güney eteğinde, deniz düzeyinden 1.450 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi il merkezine 30 km uzaklıktadır.

*Nazımiye posta kodu : 62950

 • Nazımiye Büyükyurt(Dereova): 62950
 • Nazımiye Köyler: 62950
 • Nazımiye Nazımiye: 62950

Nazımiye; Tunceli İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Büyükyurt, Dallıbahçe), 30 köyü vardır. İlin doğusunda; doğudan Bingöl’ün Yayladere, güneyden Elazığ’ın Karakoçan, ilin Mazgirt, batıdan Merkez, kuzeyden Pülümür ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklarının büyük bölümü dağlarla kaplıdır: Doğuda Çakırdağı Tepe (2.700 m), batıda Karasakal Dağı (2.500 m), kuzeyde Acıelma Tepesi (2.655 m). Orta bölümdeki yaylalarda ortalama yükselti 1.500-1.800 m’dir. Pülümür Çayı vadisinde yükselti 1.200 m’ye düşer. İlçeyi sulayan en önemli ırmak Pülümür Çayı’dır. Çevre dağlardan beslenen çay, dar ve derin vadilerden geçerek kuzey-güney yönünde akar. Karasal iklimin egemen olduğu ilçede, yazlar serin, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 12°C, yağış tutarı büyük bölümü kar olmak üzere 900-1.000 mm’dir. Kar uzun süre yerde kalır. Orman örtüsü çok zayıflamıştır. Bozulmuş meşe topluluklarıyla bozkır bitkileri, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Halkın temel uğraşı hayvancılıktır. Tarım alanları sınırlıdır. Koyun, keçi beslenmesinin yanı sıra, canlı hayvan ticareti yapılır. Arıcılık, son yıllarda gelişme içindedir. Pülümür Çayı vadisinde, deniz düzeyinden 1.500 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 35 km uzaklıktadır.

Advertisement

*Ovacık posta kodu : 62900

 • Ovacık Köyler: 62900
 • Ovacık Ovacık: 62900
 • Ovacık Yeşilyazı: 62900

Ovacık; Tunceli İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Karaoğlan, Yeşilyazı), 64 köyü vardır. İlin kuzeydoğusundan, kuzey ve kuzeydoğudan Erzincan’ın Kemaliye, İliç, Kemah ve Çayırlı, doğudan ilin Pülümür, Merkez, güneyden Hozat ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları, tümüyle dağlık bir alanda yer alır. Yükseltisi 3.000 m’yi aşan Munzur Dağlar kuzeyden, en yüksek noktası 3.123 m’yle ulaşan Karasakal Dağları doğrudan kuşatılır. Ziyaret Tepe (3.071 m), Göl Tepeleri (3.331 m), Harimi Tepesi (3.239 m); Mercan Dağlan üzerinde Akbaba Tepe (3.462 m); Avcı Dağları üzerinde Heltepe (3.345 m), başlıca yükseltilerdir. Karasakal Dağları ile Avcı Dağlan, birbirlerinden Mahmut gediğiyle ayrılır. Dağların 2. 700 m’nin üzerindeki dorukları, sürekli kar ve buzullarla kaplıdır. İlçenin doğusu çok engebeli bir yapı göstermesine karşın, ilçe merkezi ve çevresi düz olup yükselti 1.300 m’ ye düşer. Bu düzlükler, Munzur Çayı’nı vadisiyle güneye açılır. Munzur Çayı ve kolları, başlıca sulardır. Munzur Dağları’nda 3.000 m yükseltinin üzerinde çok say buzul gölü vardır. İklim karasal niteliklidir. Ovada ve Munzur Vadisi’nde iklim ılıman ve kurak olmakla birlikte yükseklerde serttir. Kışları hemen her yerde kar yağışı ve soğuk görülür Yıllık ortalama sıcaklık 8°C, yağış tutarı 1.000-1.100 mm’dir. Dağların güney yamaçlarında seyrek, bodur meşelerden oluşan ormanlara rastlanır. Irmak boylarında ceviz, çeşitli meyve karı yetiştirilir. Yayla ve dağların yüksek kesimleri ve yayla bitkileri ve çayır otlarıyla örtülüdür. Zengin bitki ve orman örtüsü, yaban hayvanları, ırmaklarda yaşayan çeşitli balıkları ve ilginç vadiye, haziran-eylül ayları dışında, ulaşım olanağı yoktur.

*Pertek posta kodu : 62500

 • Pertek Akdemir: 62560
 • Pertek Dere: 62570
 • Pertek Köyler: 62500
 • Pertek Pertek: 62500
 • Pertek Pınarlar: 62510

*Pülümür posta kodu : 62700

 • Pülümür Kırmızıköprü: 62710
 • Pülümür Köyler: 62700
 • Pülümür Pülümür: 62700

*Tunceli posta kodu : 62000

 • Merkez Çiçekli(Buğulu): 62000
 • Merkez Kocakoç: 62110
 • Merkez Köyler: 62000
 • Merkez Sütlüce(Tüllük): 62000
 • Merkez: 62000


Leave A Reply