Turizm Nedir? Turist Nedir? Turizmin Tarihsel Gelişimi Nasıl Olmuştur?

0
Advertisement

Turizm nedir, turist nedir? Turizmin özellikleri nelerdir? Turizm ülke için neden önemlidir, hakkında kısa bilgi.

Turizm

Turizm nedir?

Genellikle “turizm” olarak adlandırılan gezim; genel hatlarıyla bir yeri görmek ve keşfetmek amacıyla yapılan gezilere ve herhangi bir ülke ya da bölgeye turist (gezmen olarak da adlandırılır) çekmek amacıyla yapılan tüm kültürel, ekonomik ve teknik çalışmaların tümüdür. Turistik amaçlı yapılan bir gezi sadece bir yere gitmek olarak değil, ekonomik açıdan ve toplumsal açıdan gidilen bölgedeki nüfusla da iletişim açısından da değerlendirme altına alınabilmektedir.

Turizm faktörü sayesinde dünya üzerindeki tüm insanlar, imkanlarının el verdiğince turistik geziler gerçekleştirebilir gittikleri bölgelerdeki kültürel mirasla, toplum yapısıyla ve doğal güzellikler gibi öğelerle yakından iletişim kurabilmektedirler. Üstelik böylelikle de geçmişten günümüze gelen tüm güzelliklerin bir kez daha farkında olup onları koruma görevlerinin varlığını bir kez daha hatırlayabilmektedirler. Ülkeler arasında yapılan turistik gezilerde, turist adı altında anılan kişiler kendilerine manevi olarak bir çok durum kattıkları gibi seyahat ettikleri ülkelere de maddi olarak katkı sağlamış olmaktadırlar.

seyahat

Kaynak: pixabay.com

Turizmin Maddi Katkısı

Verilebilecek en basit örnek, bir turistin gittiği ülkeden o ülkeye ait en ufak bir anı oluşturacak parça satın alması hem satın aldığı yere, hem halka hem de devlete para kazandırması anlamına gelmektedir. Kendi ülkemize baktığımızda, bu durumun en çok gerçekleştiği bölgeler Bodrum ve Antalya olarak gösterilmektedir. Özellikle yaz sezonunda müthiş bir turist akınına uğrayan bu bölgeler, hem gelen turistlerin çok güzel zaman geçirmesini sağlamakta hem ülkemize maddi katkı sağlanmasına büyük destek olamaktadırlar.

Bunun dışında hem Türkiye’deki geri kalan onlarca ilde, hem de dünya genelinde genel olarak gelen turistler için yapılmış büyük oteller, eğlence alanları, plajlar, kamp alanları, kaplıcalar, yiyecek tesisleri, spor tesisleri ve avcılık tesisleri gibi sayabileceğimiz daha pek çok faktör; hem gelen turistin kendi ilgi alanlarına göre keyifle vakit geçirebilmesini hem de o ülkenin kendisini daha çeşitli yönlerden tanıtabilmesini sağlamaktadır. Bu faktörler ağırlıklı olarak turizm sektörüne katkı sağlanması amacıyla yapılmış kuruluşlardır.

Advertisement

Turistlerin rağbet çizelgesi de tüm bu saydığımız kuruluşların verdikleri hizmetlerin kaliteli oluşu. Eğer çalışan personel varsa iyi bir hizmet sunması ve ulaşımda kolaylıklar sağlanması gibi seçenekler doğrultusunda doğru orantılı olarak artmaktadır. Yani turistik bir bölgenin, alanın ya da yapının turist çekebilmesi için bu saydığımız etmenlerin çok iyi bir yapıda olması gerekmektedir. Bunun dışında çoğu turisti etkileyen bir başka faktör de tarihi kaynakların bolluğudur. Çoğu turist, gittikleri bütün bölgelerin tarihi geçmişini de merak etmekte ve bu bölgeleri daha detaylı tanımak / bilmek istemektedirler. Tarihi güzelliklerin yanında doğa güzelliklerin de zenginliği, hep turist çekici etmenler arasında yer almaktadır.

Turizm

Kaynak: pixabay.com

Turizmin tarihsel gelişimi

Turizm sözcüğü tarihte ilk olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Turizm olarak adlandırılan durum, İngilizlerin Avrupa ülkelerine yaptıkları duruma verilen ad olarak oluşturulmuştur. Daha sonrasında 2. Dünya savaşının ortaya çıkmasından sonraki dönemde bazı şeyler değişti. Turizm kavramı dünya çapına yayılmış ve insanlar yaptıkları tüm yolculuklara “turizm” eylemi altında bakmaya başlamışlardır. Geçmiş dönemlerde sadece maddi açıdan iyi durumda olan kişilerin ya da ailelerin yaptıkları turistik geziler, zaman ilerledikçe hem ulaşım teknolojilerinin ilerlemesi hem de barınma olanakları gelişmesiyle beraber çok yaygın yapılabilen bir durum haline gelmiştir.

Dünya’da ve Türkiye’de turizm

Dünya Turizm Örgütü’nün (uluslararası geçerli olan kısaltması UNWTO’dur) yaptığı açıklamaya göre dünyadaki turizm gelirleri her geçen yıl yüzde dörtlük bir oranla artmaya devam etmektedir. Bunun yanında günümüzde en çok rağbet gören turistik mekanların içerisinde olduğu Avrupa kıtasında. 1995 yılında yüzde altmış olarak ölçülen turistik gelir payının 2020’li yıllarda yüzde kırk altılara düşmesi beklenmektedir. Türkiye’ye baktığımızda, 24 Mayıs 1949 tarihinde Basın, Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu’nca hazırlanan bildirgenin kabul edilmesi sonrasında turizm sektöründe ciddi bir canlanma görülmüştür.

turizm

Kaynak: pixabay.com

Turizmle alakalı Turizm ve Danışma Büroları kurulmuş ve çok sayıda seyahat acentası açılıp aktif faaliyet göstermeye başlamıştır. Ardından 1971 Anayasası’nda çıkartılan “turizm maksadına hizmet etmek adına elverişli olan alanların kamulaştırılması” kanunuyla birlikte turistik bölgelerin sayısında müthiş artış gözlemlenmiş; otel, plaj, kamp, eğlence yerleri, pansiyonlar, dinlenme tesisleri ve spor tesisleri gibi bir çok alan inşa edilip faaliyete geçirilmiştir. Bu yapılanmalarının tümünün kontrolü ve aykırı durumlarda bulunmaları halinde kapatılma yetkisi hala T.C Turizm Bankası kontrolündedir. Yapılacak en ufak onarım, yapım ve geliştirmelerle ilgili masraflar da İller Bankası’nın çalışmaları kapsamında yer almaktadır.


Turizm Nedir? (Kaynak – 2 Özet Bilgi)

Turist, kendi ülkesi içinde ya da başka ülkeleri eğlenmek için seyahat eden kişidir. Turistler gittikleri yerlerde birçok iş dalının oluşmasına neden olurlar. Günümüzde turizm pek çok ülkede önemli bir gelir kaynağı ve endüstri dalıdır.

Turistlerin dörtte üçü en zengin 20 ülkeden gelir. Birçoğu Avrupa ve Kuzey Amerika’yı ziyafet, eder. Ancak artan sayıda turist, Afrika’nın oyun parklarında safarilere çıkmak ya da Himalaya gibi dağlarda sırt çantalı kamplar yapmak gibi tatillere de gitmeye başlamıştır.

Advertisement

Turistler iş ve üretim alanı yaratsalar da gittikleri yerlerde problemlere de neden olurlar. Birçok yoksul ülke, yol ve havaalanı ya da turistlerin kalabileceği tatil köyleri gibi binalar yapmak zorunda kalır. Bunun anlamı, ülkenin kendi sakinlerinin hayati önem taşıyan hizmetleri için daha az para ayrıldığıdır. Turistler gittikleri bölgelerde hasara ya da kirliliğe de neden olabilirler. Mısır ve Yunanistan’daki antik yapılar milyonlarca ziyaretçinin uğrak yerleridir; ancak turistlerin bölgede neden olduğu kirlilik bu yapılara zarar vermektedir.


Leave A Reply