Türk İnkılabının Özellikleri ve Safhaları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Türk inkılabı nedir, nasıl olmuştur? Türk inkılabının safhaları nelerdir? Türk inkılabının özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

turk-inkilabi

Türk İnkılabı ve Özellikleri

İnkılap Kavramı

İnkılap, halk hareketiyle mevcut düzenin yıkılarak yerine yeni bir düzenin kurulmasıdır. Devrim veya tekâmül, ıslahat ve ihtilâl, inkılabın bir safhasını teşkil eder. İnkılabın hedefi, iktidardakileri ve devletin organizasyonunu değiştirmek olduğu kadar, sosyal kuvvetlerin ilişkilerini değiştirmek ve ihtiyaçlara göre hukuk kuralları koymaktır. Buna göre inkılap, birinci derecede hukuki bir olaydır.

Advertisement

İnkılaplar halk hareketleridir ve süreç içinde gelişir. Bu yüzden inkılaplar bir zümreye veya kişiye hizmet etmektedir. Türk inkılabında akılcı çıkarsamalar onun beşerî yönünü, toplumun ortak hareketi olması onun sosyal yönünü ortaya koyar.

Mustafa Kemal’e göre inkılap, eskimiş çağın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan kurumları yıkarak yerine çağdaş ilkelere dayanan, toplumun ilerlemesini sağlayan bir düzenin kurulmasıdır. Atatürk inkılapları bu özelliklerin tamamına sahiptir.

Türk inkılâbının Safhaları

Fikri Hazırlık Safhası: Toplumda değişik fikirlerin geliştiği ve yeni fikirlerin ortaya atıldığı safhadır. Bu safhada düşünürler, filozoflar ve yazarlar fikirlere yön verir. Gelişmeler halka benimsetilir.

Advertisement

İhtilal Safhası: Mücadele (aksiyon) safhasıdır. Türk inkılabında, bu safhada bir taraftan işgalci devletlerle savaşılırken diğer taraftan da Osmanlı yönetimine karşı mücadele verilmiştir.

Yeni Düzenin Kurulması: Yeni bir düzenin kurulmasıyla inkılap başarıya ulaşmış olur. Böylece eski düzenin yerine yeni ve çağdaş bir sistem kurulmuş olacaktır. İnkılabın amacı, milletin her yönden ilerlemesini ve daha da ileri gitmesini sağlamaktır.

Türk inkılabının özellikleri

★ Türk inkılabı diriliş ve yenilik hareketidir.

Advertisement

★ Milli bağımsızlık ve milli egemenlik mücadelesidir. Dışarıda işgal güçlerine, içende sultan ve halifeye karşı birlikte yapılmış bir mücadeledir.

★ Türk milletini Batı’ya, Batı kültürüne ve Batı’nın anlayışına götüren kökten, sosyal bir değişikliktir. Sadece yönetim şeklinin değişmesiyle sınırlı bir inkılap olmayıp kültürel anlamda da Batılılaşmayı hedeflemiştir.

★ Türk inkılabı, milli şuuru ve millet ruhunu uyandırmıştır.

★ Türk inkılabı amaç, hazırlanış ve uygulama yönünden diğer inkılaplardan farklıdır.

Advertisement

★ Türk inkılabının yeterince teorik ve ideolojik hazırlığı yoktur. Tarihi gelişmeler bu hazırlığa zaman bırakmamıştır.

Türk inkılabı ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık mücadelesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

Türk inkılabında ulusal bağımsızlık mücadelesi ulusal egemenlik mücadelesiyle beraber yoğrulmuştur.

Advertisement

Leave A Reply