Türkiye’de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi (Maddeler Halinde)

0

Türkiye’de kadın haklarının tarihsel gelişiminin maddeler halinde açıklaması, kadın hakları yolunda Türkiye’de atılan adımlar.

kadın hakları

Advertisement

Türkiye’de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi

♦1847 Kız ve erkek çocuklarına eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seriye yayımlandı

♦ 1858 Kız Rüştiyeleri açıldı.

♦1876 Kanun-u Esasi kabul edilerek temel haklar düzenlendi. Kız ve erkekler için ilköğretim zorunlu hale getirildi.

♦ 1913 Kadınlar ilk kez devlet memuru olarak çalışmaya başladı.

Advertisement

♦ 1922 Yedi kız öğrenci Tıp Fakültesine kayıt yaptırarak eğitime başladı.

♦ 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlandı.

♦ 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı.

♦ 1926’da Türk Medeni Kanunu kabul edilerek kadınlara; boşanma, miras, velayet hakları verildi.

♦ 1930’da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

♦ 1933’de Köy Kanunu ile kadınlara muhtar olabilme hakkı tanındı.

Advertisement

♦ 1934’de anayasa değişikliği ile kadınlara seçme seçilme hakkı tanındı.

♦ 1935 TBMM’de seçimler sonucu 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi.

♦ 1950 ilk kadın belediye başkanı (Müfide ilhan) Mersin’den seçildi.

♦ 1971 ilk kadın bakan (Türkan Akyol) atandı.

♦ 1985 Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesini (CEDAW) imzaladı.

♦ 1989 İstanbul Üniversitesi’nde ilk kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezi kuruldu.

♦ 1991 ilk kadın vali (Lale Aytaman) Muğla iline atandı.

♦ 1993 Türkiye’nin ilk kadın başbakanı (Tansu Çiller) hükümeti kurdu.

♦ 1998 Aile içi şiddetle uğrayanların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” yürürlüğe girdi.

♦ 2002 Kadın – erkek eşitliği bakış açısı ile hazırlanmış olan eşlere eşit hak ve yükümlülükler getiren Yeni Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi.

♦ 2005 Töre ve Namus Cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin araştırılarak gereken önlemlerin alınmasına dair bir komisyon oluşturuldu.

Advertisement

♦ 2007 TBMM başkanlığına 34 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın başkanlık etti. (Güldal Mumcu)


Leave A Reply