Türkiye’de Mesken Tipleri ve Özellikleri

0
Advertisement

Türkiye’de mesken tipleri ve özellikleri nelerdir? Türkiye’deki evler, dağılımları, özellikleri hakkında bilgi.

TÜRKİYE’DE MESKEN TİPLERİ

Meskenlerin biçimi geniş çapta doğal şartlara bağlıdır. Bunun yanı sıra ekonomik faaliyetler ve kültür özellikleri de meskenlerin biçimlenmesinde etkili olmaktadır.

Kırsal kesimde evlerin biçimi ve yapıldığı malzeme bakımından çevre şartları daha açık bir biçimde hissedilir. Sözgelimi ormanın ve ağacın bol olduğu yerlerde evler genellikle ahşaptır. Yapılara elverişli taşın bol olduğu yerlerde taş evler yaygındır. Taş ve ağacın çok kıt olduğu yörelerde ise kerpiç evler yapılmıştır.

Bununla birlikte kerpiç ya da taş evlerin çokça bulunduğu yerlerde ahşap evler; ya da ormanlık alanlarda kerpiç evler bulunabilir. Kimi yerlerde de taş-kerpiç ya da taş-ağaç karışımı evlerle karşılaşılabilir.

Bunların yanı sıra yapım tekniğinin gelişmesine paralel olarak çok katlı betonarme evler, biriket ya da tuğla evler, prefabrik evler çoğunlukla şehirlerde yaygın olan ev tipleridir.

Advertisement

Türkiye’de en yaygın mesken tipi toprak evlerdir. Toprak evlerin asıl alanı Iç Anadolu’dur. Bununla birlikte Güneydoğu, Doğu, Ege ve Marmara bölgelerinde de toprak ev sayısı çok fazladır. Türkiye’deki köylerin yarısından çoğunda toprak yapılı evler egemendir.

Türkiye’deki bazı evler tamamen topraktan yapılmıştır. Urfa-Harran’daki evler bunların en tipik örnekleridir. Ağacın çok az olduğu kurak ve yarı kurak bu yörede evleri tamamen topraktan yapılmıştır.

Kerpiç Evler

Türkiye’de egemen olan ev tipi, tamamen toprak evlerin daha gelişmiş biçimi olan kerpiç evlerdir. Ağacı çok az, taşlık alanları bile çok sınırlı olan İç Anadolu Bölgesi’nde kerpiç, asıl yapı malzemesidir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kerpiç yapılar büyük çoğunluğu oluşturur.

Ahşap Evler

Ülkemizde ahşap evler geniş bir alam yayılmıştır. Özellikle ormanların yaygın olduğu kuzey Anadolu kuşağında ahşap evler şal kesimin asıl ev tipidir. Marmara Akdeniz’de de orman içi ve orman kem köylerde ve köy altı yerleşmelerinde ahşah evlere yaygın olarak rastlanır.

Advertisement

Hımış Evler

Kuzey Anadolu ile İç Anadolu arasındaki geçiş bölgesiyle, Marmara ve Ege bölgelerinde yaygın olan bir ev tipi de, hımış evlerdir. Hımış evlerde, evin iskeletini, birbirlerini çatılmış keresteler oluşturur. Bu çatkılara araları kerpiç ya da tuğla ile doldurulara) duvar örülür. Hımış evlerin çatıları kiremitle örtülüdür.

Taş Evler

Taşın ev yapımında en çok kullanıldığı yer Akdeniz Bölgesi’dir. Bu bölgen man azdır. Mevcut orman alanlarındaki ağaçlar da sert, budaklı ve işlenmeye pek uygun değildir. Diğer bir yapı malzemesi olan toprak da daha çok ova ve havzalarda bulunmaktadır. Bu nedenle çok engebeli, ova havzaları sınırlı, ağaç kaynağı kıt olan Akdeniz Bölgesi’nde taş, en önemli yapı malzemesi olmuştur.

Tuğla Evler

Yapı tekniğinin gelişmesiyle kerpiç, yerini tuğlaya bırakmıştır. Tuğla, kerpicin daha küçük ve pişmiş olanıdır. Tuğla, hem çok daha dayanıklı, hem de daha güzel görünüşlüdür.

Not: Şehirlerde durum çok daha farklıdır. Çeşitli bölgelerden, değişik ekonomik güçte insanların toplandığı şehirlerimiz, ev tipleri bakımından tam bir mozaik görünümündedir.


Leave A Reply