Türkiye’nin Jeopolitiği Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Türkiye’nin jeopolitiği nedir? Türkiye’nin jeopolitikte etkili olan unsurlar nelerdir? Türkiye’nin jeopolitiği hakkında kısaca bilgi.

Türkiye’nin Jeopolitiği Hakkında Bilgi

* Türkiye’nin Jeopolitik Durumu ve Önemi

Türkiye Dünya haritasında önemli bir yere sahiptir. Sebebi de, Türkiye’nin Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü olmasıdır. Balkanlar’ın, Kafkasya’nın ve Ortadoğu’nun gövdesidir.

* Karadeniz’deki ülkeler deniz yollarını kullanmak için Türkiye’yi çevreleyen denizlerden geçmek zorundadır.

* Çanakkale ve İstanbul boğazlarının stratejik önemi vardır

* Türkiye, Batı uygarlığı ile Doğu uygarlığının bir geçiş köprüsüdür.

Advertisement

* Türkiye enerji koridorudur. Gelişmiş Avrupa ülkelerinin doğal zenginlik kaynakları tükenmek üzeredir. Doğal zenginlik kaynakları (doğal gaz, petrol vb. .) Kafkaslarda ve Ortadoğu’da yeterince bulunmaktadır. Buralara gidecek yol yine Türkiye’den geçer.

* Ayrıca Türkiye’nin genç bir nüfusu vardır. Avrupa ülkelerinde nüfusun büyük bir çoğunluğu yaşlı insanlardan oluşmaktadır.

* Rezerv açısından zengin madenlere sahiptir (Toryum, bor).

* Tarihsel açıdan bölge ülkeleriyle bağları bulunmaktadır

* İklim çeşitliği turizm çeşitliliği olan bir ülkedir.

* NATO, Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı Örgütü, G-20, D-8 ve Karadeniz Ekonomik İş Birliği gibi birçok siyasi, askeri ve ekonomik örgüte üyedir.

Advertisement

Jeopolitikte Etkili Olan Unsurlar

1- Değişmeyen Unsurlar

Stratejik kaynaklar
Ülkelerin yerşekilleri
Jeolojik özellikler
Coğrafi konum
Coğrafi bütünlük
İklim
Su

2- Zaman

3- Değişen Unsurlar

Sosyal kültürel değerler
Bilimsel teknolojik değerler
Ekonomik değerler
Politik değerler
Askeri değerler


Leave A Reply