Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 ile 18 Aralık) Önemi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Her yıl 12 ile 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası anlam ve önemini anlatan sayfamız.

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası İle İlgili Yazı
Günümüz insanının ihtiyaç duyduğu pek çok eşya, araç, gereç, besin maddeleri vardır. Bunlar, yaşamımızı sürdürmemiz, rahat etmemiz için gereklidir. Bugün evimizde, iş yerimizde kullandığımız araçlar, otomobiller, televizyonlar, radyolar, buzdolapları Türkiye’mizde üretilmektedir. Türkiye dış ülkelerden besin maddesi satın almayan ülkelerden birisidir ve bu durumu da Atatürk’Ün izinden gitmeye borçludur. Ne zamanki Atatürk’ün izinden çıkarız o zaman gıda ürünlerini dahi yurt dışından alırız..

Cumhuriyet döneminde pek çok fabrikalar kurulmuş, çok çeşitli ve nitelikli mal üretilmeye başlanmıştır. Bu nitelikli malların çoğu yurt içinde pazarlanır, bazıları yabancı ülkelere satılıp döviz elde edilir. Elde edilen dövizle petrol başta olmak üzere bazı maddeler alınır. Bunlar fabrikaların çalışması, yeni fabrikaların kurulması için kullanılır. Yeni fabrikaların kurulması, işsizliği önler. Bir çok kişi iş bulur, bir çok aile geçimini sağlar. Kalkınmış, çağdaş bir sanayi ülkesi oluruz.

Hızla artan nüfusumuzun gereksinmelerini karşılamak, iş alanları açmak için ç çalışmalıyız, tutumlu olmalıyız. Paramızı ölçülü harcamalıyız. Arılar gibi, karınca! gibi yazdan kışa hazırlanmalıyız. Kalemimizi, defterimizi, silgimizi, giysilerimi temiz ve düzenli kullanmalıyız. Besinlerimizi iyi korumalıyız, yeterince yemeliyiz çöpe atmak zorunda kalmamalıyız. Ev eşyalarını kullanmada da titiz davranmalıyız kısa sürede hoyratça kullanıp eskitirsek yenisini almak zorunda kalacağız. Başka çeşit eşyalar almaya paramız kalmayacaktır.

Sağlığımızı korumada da ölçülü, tutumlu olmalıyız. Dikkatsiz davrandığımız için hasta olursak; doktora, ilâca para ödemek zorunda kalırız. “Vakit, nakittir.”(para) demişler. Zamanımızı da ölçülü kullanmalıyız. Yirmi dört saatimizi programlamalıyız. Dinlenmeye, çalışmaya, oyuna, okumaya vakit ayırmalıyız. Her yeni gün, yeni görevler, sorumluluklar getirir. Geçmiş günlerin sorunları ile bunlar birleşince üstesinden gelemeyeceğimiz problemlerle karşılaşırız. Başaramayız, başaramayınca kendimize olan güvenimizi yitiririz. Onun için zamanımızı kullanmada tutumlu olmak zorundayız. .

Yurdumuzda üretilen malları kullanmak milli görevlerimizdendir. “Yerli malı yurdun malı, her Türk onu kullanmalı.” sözünü anımsamalıyız. Türk malı kullanırsak fabrikalarımız güçlenir, daha çok, daha kaliteli mal üretirler; çalışanlar kolayca iş bulurlar. Elektriği boşuna harcamak, suyu yersiz kullanmak, yemeği arttırıp dökmek Türk ekonomisine, aile bütçemize zarar verir.

Advertisement

Zaman, para, besin maddelerini, ev eşyalarını, taşıtları kullanmada her zaman tutumlu olalım, yurt ekonomisine katkıda bulunalım.

Yerli Malı Haftası İle İlgili Resimler

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası İle İlgili Bilgi

Zamanı iyi değerlendirmek, eşyaları korumak ve kullanım sürelerini artırma paramızı gerektiği durumlarda harcamak tutumlu olmaktır. Tutumlu olmadığımızda beklenmedik durumlar karşısında zor duruma düşe geleceğe olumlu biçimde bakamayız. Böylece çevremize de zarar veririz.

Bize yarayan şeyleri bilinçli ve gerektiği zaman kullanmamız insan olmanın gereğidir. Böyle yapınca çevremizle uyumlu biçimde yaşar, saygınlığımızı ve onurumuzu korumuş oluruz. Tutumluluk ile cimrilik kavramlarını birbirine karıştırmamamız gerekir. Cimriler, gerektiği zaman gerektiği biçimde mal ve parasını kullanmayan kişilerdir.

Tutumlu olmak sadece para ve mallarımızla sınırlı değildir. İnsan için çok önemli olan “zaman“ı bile en verimli biçimde geçirmeliyiz. Nasıl mı? Olumlu uğraşılar edinmek suretiyle zamanı değerlendirebiliriz. Eşyalarımızı da en çok verim alacağımız bir şekilde kullanmamız gerekmektedir.

Fabrikalarımızda ve değişik atölyelerde üretilen ürünleri de gereği gibi kullanmalıyız. Hatta kendi ülkemizde üretilen ürünleri kullanıp, paramızın yabancı ülkelere gitmesini önlemeye çalışmalıyız. Kendi paramız ülkemizde kaldığı için ülkemiz dal da zenginleşir.

Advertisement

Atatürk 18.2.1923 tarihinde İzmir İktisat Kongresinde bağımsızlığımızı korumamız için, başka ülkelere el açmamak için yerli mallar üretmemizi ve bunları kullanmamız gereğini belirtmiştir. Böylece 12 Aralık tarihi Yerli Malları Haftası olarak kutlanmaya başlanmış 1993 yılında bu haftanın adı “Tutum, Yatırım ve Türk Malları” haftası olarak değiştirilmiştir.


Leave A Reply