Ü Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

Ü harfi, Türkçede bulunan Ü harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Ü Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ü Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

Ü Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • ücret: karşılık,
 • üleşmek: paylaşmak, bölüşmek.
 • üleştirmek: paylaştırmak, bölüştürmek,
 • ülke: memleket, diyar,
 • ülkü: ideal,
 • ümit: umut.
 • ümük: gırtlak,
 • ün: nam, şöhret, şan.
 • ünlü: 1. şöhretli, meşhur. 2.sesli,
 • ünsüz: sessiz,
 • üremek: çoğalmak,
 • ürkek: çekingen, korkak,
 • ürkmek: korkmak.
 • ürküntü: korkma, korku,
 • ürümek: havlamak,
 • ürün: mahsul,
 • üryan: çıplak,
 • üslûp: tarz.
 • üst: fevk.
 • üsteleme: ısrar,
 • üstlenmek: yüklenmek, kabullenmek.
 • üstü kapalı: belirsiz,
 • üstün: 1. üst gelen, yenen, kazanan. 2. daha elverişli,
 • üstüne almak: yüklemek,
 • üstünkörü: gelişigüzel,
 • üstün tutmak: ayırmak,
 • üşenme: gevşeklik, tembellik.
 • ütmek: (oyunda) yenmek,
 • üye: aza.
 • üzeri: üst.
 • üzgün: 1. müteessir. 2. kederli. 3. karamsar. 4. hüzünlü. 5. umutsuz, ümitsiz.
 • üzmek: hırpalamak,
 • üzücü: üzüntülü, hüzünlü, acıklı, dokunaklı, elim.
 • üzülmek: kederlenmek, kahrolmak, tasalanmak,
 • üzüntü: keder, elem, kahır, ıstırap, acı, içlenme,
 • üzüntülü: kederli, sıkıntılı, dertli, dokunaklı, üzücü.

Ü Harfi Özellikleri

Ü Harfi; Türk alfabesinin 26. harfidir. İnce, dar, yuvarlak ünlü (vokal); ünlülerimizin sekizincisi (sonuncusu). Türklerin kullandığı ilk alfabede (Göktürk) bağımsız bir ü harfine rastlanmaz (aynı harf hem ö, hem de ü için geçerlidir). Uygur, Mani, Soğd alfabelerinde de aynı yetinme gözlenir, iki ayrı ses için tek harfi kullanılır. Vokalleri pek sınırlı olan Arap yazışma dayalı Osmanlı-cada ü için ayrı bir im söz konusu olmadığından u’yu karşılamak için başvurulan yol, ü için de geçerlik kazanmıştır: Sözcük başlarında elifle vav, sözcük ortalarında yalnız vav ya da ötürü, sözcük sonlarında çoğunlukla y, kimi zaman vav.

Böylece yazılanı okuma güçlüğü, yanlış okuma yüzyıllarca sürüp gitmiştir. Türkçenin ses yapısında doğallıkla yer alan ü, sözcüklerin her yerinde bulunabilir; bu yatkınlıkla da konsonantla başlayan yabancı sözcüklerin birçoğunun başına ü sesi getirilerek söyleniş kolaylığı sağlanmıştır. Stoppa: üstüpü, Skutari, Üsküdar, Skopje: Üsküp… Vurgusuz orta hece durumuna düşen ü’ler (u’lar gibi) düşme eğilimindedir (Ama bu yalnızca ünlülerin zayıflığıyla değil, Türkçenin en çok iki heceli sözcükleri sevmesi ve daha uzunları kısaltma tutumuyla da açıklanmalıdır): ötürü: ötrü, süpürüntü: süprüntü… gibi. Aynı uyum eğilimiyle Türkçede, yabancı sözcüklerin iç seslerini ü’ye değiştirme beğenisi de yürürlüktedir, müdir: müdür, müşkil: müşkül, Lütfi: Lütfü, vb.


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  üleşmek, ayırmak, bölünmek, bölüşmek, paylaşmak
  ünite, birim
  ürün, mahsul
  üşengeç, erincek, tembel

Leave A Reply