Ücret Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Ücret ne anlama gelir? Ücret kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. İş gücünün karşılığı olan para veya mal
“Ücret hizmet mukabilidir. Ne yapıyorsun ki sana para verelim?” – N. Hikmet
2. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para
“Fiyatından daha yüksek bir ücretle satın aldı.” – P. Safa
İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret
“Asgari ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur.” – Anayasa
İş gücü piyasasında iş gücünün, arz ve talebe göre belirlenen fiyatı
Vergiler, yan ödemeler veya primler dışında kalan asli ücret, çıplak maaş
Yüksek ve tatmin edici ücret, dolgun maaş
Brüt ücretten gelir vergisi, sigorta primi vb. kesildikten sonra ele geçen ücret
Tiyatro, sinema, stadyum vb. yerlere girmek için ödenen ücret, girmelik, duhuliye
“Parklarını bir giriş ücreti karşılığı halka açmakla bakım masraflarını çıkarmaya uğraşmaktadırlar.” – F. R. Atay
Vekâlet verilen işlerde o işi yapana ödenen ücret

Advertisement

Leave A Reply