Ülkü Tamer Kimdir? Türk Ozan ve Şairin Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Ülkü Tamer kimdir? Türk ozan ve şairimiz olan Ülkü Tamer hayatı, biyografisi, eserleri ve şiirleri, özellikleri hakkında bilgi.

Ülkü Tamer

Ülkü Tamer

Ülkü Tamer; Türk ozanıdır (20 Şubat 1937, Gaziantep – 1 Nisan 2018, Bodrum). Robert Kolej’i bitiren (1958) Ülkü Tamer, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nde öğrenim gördü. 1964-1968 yılları arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Çeviri çalışmalarının yanı sıra Milliyet Yayınları’nı, Milliyet Çocuk dergisini ve Milliyet dergisini (yeni dizi, 1980) yönetti, gazetenin el değiştirmesinden sonra da Karacan Yayınları adını alan yayınevindeki görevini sürdürdü. Adam Yayıncılık’ta görev aldı. 12 yaşındayken Duygular Konuşuyor (1948) adlı bir çocuk oyunu yayımlayan Ülkü Tamer, Edith Hamilton’dan çevirdiği Mitologya (1964) kitabıyla Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü kazandı (1965).

ŞİİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ

İlk şiiri 1954’te Kaynak dergisinde yayımlanan Ülkü Tamer, o yıllarda oluşan İkinci Yeni akımının ozanları arasında yer aldı. Hemen bütün şiirlerinde konu, biçim, imge düzeni, dil, vb. bakımlardan İkinci Yeni’nin özellikleri görüldü. Bununla birlikte Ülkü Tamer’in şiiri, ikinci Yeni’nin kimi ozanlarında gözlemlenen dilin düzenini bozma, saçmaya ve anlamsıza varan bir söylem kurma, özgür çağrışımı anlamın önüne geçirme gibi aşırılıklardan uzak kaldı. Garipçilerin “şairane”den uzaklaşma kaygısıyla duyarlıktan, hatta duygusallıktan uzaklaşmalarına karşı, başta Cemal Süreya olmak üzere, kimi İkinci Yeni ozanlarının yeniden geliştirdikleri duyarlıklı söylem, onun şiirinde de yer aldı. Ülkü Tamer, şiirlerinde belirginleşmiş konulardan çok, gündelik duygulanımları, çağrışımlar ve imgelerle dile getirdi. Ancak, çağrışımları da, imgeleri de, işlevlerini aşıp duyarlığın ve şiirsel söylemin önüne geçirmeyerek, anlamı ön planda tuttu. Virgülün Başından Geçenler (1965) kitabındaki şiirlerse, ince alayla desteklenen, gülmece izlenimi bırakan imgelerle örülmüş çocuksu bir söylemin ürünleri oldu. Sıragöller (1974) adlı kitabındaki şiirler, önceki şiirlerinin özelliklerini taşıyan, ama daha ustalaşmış, yaşamla biraz daha alışveriş içindeki bir şiir anlayışının ürünleridir.

BAŞLICA YAPITLARI

Soğuk Otların Altında (1959); Gök Onları Yanıltmaz (1960); Ezra ile Gary (1962); Virgül’ün Başından Geçenler (1965); İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür (1966; 1967 Yeditepe Şiir Armağanı); Sıragöller (1974); Seçme Şiirler (ilk üç kitabından seçilmiş şiirlerle, sonraki üç kitabının bir arada basımı, 1981).


Leave A Reply