Ununpentiyum Nedir? Ununpentiyum Elementi Özellikleri?

0
Advertisement

Ununpentiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Ununpentiyum elementi ile ilgili bilgi.

ununpentiyumUnunpentiyum; yapılan çalışmalar sonucu bulunan süper ağır bir elementtir. Ununpentiyum’un atom numarası 115’dir. Daha önceleri Rusya’da yapılan çalışmalarda bulunan Ununpentiyum elementi IUPAC (Uluslarası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) tarafından geçici olarak isimlendirilmişti. Şimdi ise İsveç ve Almanya’da yapılan çalışmalar sonucunda element hakkında daha fazla veri elde edilerek elementin varlığı ispatlandı. Elementin yeni ve kalıcı bir isim alması bekleniyor. Ayrıca Japon bilimadamları da ununpentiyum elde ettiklerini bildirdiler.

Ununpentiyum yarı ömrü saniyeden daha kısa olan ve çok hızlı bir şekilde bozunan radyoaktif bir element. Doğada bulunmuyor. 115 protonlu olan element amerikyum ve kalsiyumun füzyon reaksiyonları sonucu elde ediliyor. Amerikyumdan yapılan ince bir tabakanın üzerine kalsiyum iyonları gönderiliyor. Bu atom çekirdeklerinin çarpıştırılması ile ununpertiyum elde ediliyor.

PERİYODİK TABLO

Özellikleri;

Sembolü: Uup
Atom numarası: 115
Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Bilinmiyor
Elemet serisi: Yüksek ihtimalle Zayıf Metal
Yoğunluğu: 13.5 g·cm−3
Erime Noktası: 400 °C
Kaynama noktası:~1100 °C

İzotoplarının Keşfi

Advertisement
İzotopu Keşif Yılı Reaksiyon
287Uup 2003 243Am(48Ca,4n)
288Uup 2003 243Am(48Ca,3n)
289Uup 2009 249Bk(48Ca,4n)
290Uup 2009 249Bk(48Ca,3n)


Leave A Reply